Normal_4518

EINDHOVEN - Sinds afgelopen maandag kunnen scholen (primair en voortgezet), de kinderopvang en gemeenten terecht bij een nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang.

Het kenniscentrum verzamelt, verspreidt en vernieuwt kennis over onder meer nieuw- en verbouw, renovatie, investeren, ruimte, inrichting en binnenmilieu.

Het initiatief is van de PO-Raad, VO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt betrokken bij de vormgeving.

Het kenniscentrum wordt als aparte stichting ingericht, onafhankelijk van het Waarborgfonds en in gezamenlijk beheer van een bestuur en raad van toezicht.

Het kenniscentrum heeft als ambitie bij te dragen aan een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van gebouwvoorzieningen voor kinderen. Het haakt daarom in op de behoefte aan centraal toegankelijke kennis en vernieuwing, die samenhangt met actuele vraagstukken.

Bijvoorbeeld rondom integrale kindvoorzieningen, het binnenmilieu, de ontgroening, de aangekondigde doordecentralisatie van gelden voor het buitenonderhoud van basisscholen en hun onderhoudsachterstand.

Voor goede kennisbundeling en -verspreiding zal het kenniscentrum de samenwerking zoeken met een aantal (strategische) kennispartners. Gedurende de ‘verbouwing' worden onder meer een digitale kennisbank ingericht, kinderopvangbijeenkomsten gehouden met als thema de crisis, de digitale scholenbouwwaaier geïmplementeerd en de organisatie opgezet.

Voor meer inzicht in de behoeften van scholen, kinderopvang en gemeenten wordt in mei bovendien groot marktonderzoek gehouden. Tot 1 september is er een ‘verbouwingsperiode' en een tijdelijke website www.kennisindesteigers.nl .

© Nationale Bouwgids / Arend Jan Wonink