Normal_4759

DEN HAAG (Novum) - Nuon kan beginnen met de bouw van een windmolenpark in de Noordzee. De Raad van State oordeelde woensdag dat het energiebedrijf terecht een vergunning heeft gekregen. Vorige maand ging de hoogste bestuursrechter al akkoord met de aanleg van tien andere parken in zee.

Twee partijen hadden de Raad van State gevraagd de vergunning uit 2009 te vernietigen. Het Productschap Vis vreesde dat de heiwerkzaamheden die voor de bouw van een windmolen nodig zijn, schadelijk zijn voor vislarven. Projectontwikkelaar E-Connection had geklaagd over de vrijblijvende manier waarop Nuon een stuk open zee tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het park mag afsluiten voor scheepvaartverkeer.

Net als twee weken geleden erkent de raad dat de effecten van onderwatergeluid niet goed zijn onderzocht, maar dat dat geen reden is de vergunning te vernietigen. Bovendien zijn genoeg maatregelen genomen om schade aan vissen en andere dieren in zee te voorkomen, oordeelt de Raad van State.

De raad erkent ook de klacht van E-Connection over het afsluiten van een stuk open zee. Volgens de Raad van State moet Nuon een verzoek indienen om het gebied af te sluiten, maar daarvoor hoeft de vergunning niet worden ingetrokken.

Het windmolenpark komt net als de andere tien voor de westkust van Nederland te liggen op bijna twintig kilometer van het strand. In totaal komen er ruim zevenhonderd windturbines, waarvan 93 in het park van Nuon.