Normal_4774

AMERSFOORT - Het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, kampt al jaren met een te groot wateroverlastrisico. Advies- en ingenieursbureau DHV voerde daarom in opdracht van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland een verkennende studie uit naar het bergen van water óp de kassen. De conclusies uit het onderzoek worden getoetst in een praktijkproef, die na de zomer zal starten.

In stedelijk gebied bestaat de grond gemiddeld uit 50 procent verhard oppervlak, maar in het Westland loopt dat op tot wel 85 procent. Regenwater stroomt daardoor snel af naar het oppervlaktewater, waardoor het risico op wateroverlast stukken groter is. 

"De kans dat wateroverlast optreedt, is hier en daar nog eens in de tien jaar, terwijl de normen voorschrijven dat die kans eens in de vijftig jaar moet zijn", aldus Hans van Leeuwen, projectmanager bij DHV.

Ruim 2 hectare grond uitgespaard
DHV ontwikkelde, in samenwerking met TNO, een ‘waterbergend warenhuis'. Bestaande goten op de kassen worden door beperkte afsluiting gebruikt om tijdelijk water te bergen. De effecten zijn doorgerekend in de Oude Lierpolder in het Westland.

"Als het concept in alle kassen in deze polder wordt toegepast, wat over 15 tot 20 jaar zou kunnen, dan leidt dat tot 7 centimeter minder peilstijging bij extreme neerslag. Dat is gelijk aan een open waterberging van 10.000 kubieke meter. Zou je die waterberging in deze polder moeten bouwen, dan kost dat 2,2 hectare schaarse en dure grond, oftewel drie UEFA-voetbalvelden. Met waterbergende kassen blijft dus meer grond beschikbaar voor de glastuinbouw en wordt tegelijkertijd flink bespaard op de kosten voor het verminderen van het wateroverlastrisico", zegt Van Leeuwen. 

Praktijkproef
In een praktijkproef wordt het idee verder uitgewerkt en getoetst. Daarin wordt ook gekeken wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de lichtinval. De praktijkproef vindt plaats bij de Demokwekerij in Honselersdijk, start in september en is naar verwachting een jaar later afgerond.

© Nationale Bouwgids / Arend Jan Wonink

Via Nieuwsbank