Normal_4863

DEN HAAG (Novum) - Bij twee malafide uitzendbureaus in Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn maandag invallen gedaan. De bedrijven worden verdacht van valsheid in geschrifte en onderbetaling, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Inspectie SZW en de politie namen onder meer de personeels- en loonadministratie en bankafschriften in beslag. Waar de bedrijven gevestigd zijn en wat de omvang van de fraude is, is niet bekendgemaakt.

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) kondigde eind vorig jaar een offensief aan om fraude door uitzendbureaus tegen te gaan. In september informeert hij de Kamer over de voortgang van de aanpak van malafide praktijken in de uitzendbranche.