Logo_heijmans-logo_pos_cmyk_website

Heijmans heeft met Syntrus Achmea Real Estate and Finance,  Rabobank Utrecht, de gemeente Utrecht  en woningcorporatie Mitros overeenkomsten gesloten voor de ontwikkeling en bouw van het derde deel van Kanaleneiland Centrum.  De bouw van dit deel van het centrum Kanaleneiland bevat 86 woningen (36 sociale huurappartementen en 50 eengezinswoningen) en 230 parkeerplaatsen en een wijkservicecentrum (bibliotheek, wijkbureau en Centrum voor Jeugd en Gezin). Syntrus Achmea neemt 50 woningen in portefeuille. Mitros neemt 36 appartementen af voor haar woningbestand. De gemeente Utrecht wordt eigenaar van het wijkservicecentrum. Een aantal parkeerplaatsen wordt eigendom van Rabobank Utrecht. Heijmans ontwikkelt en bouwt dit derde deel en de waarde betreft in totaal bijna € 20 miljoen.

De grootschalige herontwikkeling in Kanaleneiland vormt de verbinding tussen het stadscentrum en Papendorp. Het centrum van de wijk wordt getransformeerd tot een leefgebied dat een antwoord geeft op de vraag naar nieuwe huizen in het sociale en middensegment en er worden zowel koop- als huurhuizen aangeboden.
De nieuwe bewoners komen uit Kanaleneiland zelf en van buiten de wijk. De kracht van de ontwikkeling die Heijmans realiseert is de verbinding van zowel het sociale, maatschappelijke, economische als fysieke in de wijk. Inmiddels laten zowel de Utrechtse- als Krachtwijkenmonitor zien dat Kanaleneiland in de lift zit. Al in eerdere fases van deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling bleek  de vraag groot naar onder andere middeldure huurwoningen. Het derde deel is naar verwachting eind 2015 afgerond.

De ontwikkeling van Kanaleneiland Centrum onderstreept de kracht van  Heijmans als binnenstedelijk gebiedsontwikkelaar, mede opgebouwd door de ruim tien jaar geleden ingebedde expertise van ontwikkelaar Proper-Stok.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.
Voor meer informatie kijk op www.heijmans.nl