Normal_bewzjouicaaevhf

Op donderdagmiddag 23 januari 2014 hebben vertegenwoordigers van Heijmans en RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hun handtekening gezet onder het contract ‘Ontmanteling Vliegveld Valkenburg . De opdracht betreft het ontmantelen van het bestaande vliegveld om uiteindelijk gereed te maken tot een hoogwaardig, duurzaam en energieneutraal woon-, werk- en recreatiegebied. De contractwaarde bedraagt circa € 8,2 miljoen.

De aanbesteding door RVOB is gedaan op basis van EMVI. Naast een BLVC-plan (Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan) en een extern kansen- en risicodossier heeft er een presentatie plaatsgevonden met daarnaast interviews op basis van BVP.  BVP staat voor Best Value Procurement en is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De doelstellingen vanuit RVOB zijn hierin op een goede manier vertaald. Deze doelstellingen bevatten onder andere:

hindervrij opleveren (ondergrondse infrastructuur, niet gesprongen explosieven ofwel NGE zijn verwijderd)
duurzaam efficiënt en effectief hergebruik materialen
omgevingsmanagement:behoud en vergroten draagvlak omgeving
De aanbieding van Heijmans heeft de voorkeur gekregen op basis van de teaminzet, herstellen en vergroten van de natuurwaarden en het oog voor de inpassing van het voormalig vliegveld in de omgeving. Vliegveld Valkenburg heeft een oppervlakte van ruim 250 ha. Naast de ontmanteling tot 2018 heeft Heijmans ook de zorg over het beheer en onderhoud gedurende de uitvoeringsperiode van 5 jaar. De voorbereiding zal in februari 2014 starten.

Bron: Heijmans.nl