Normal_gelderse_steden

Gedeputeerde Staten (GS) steunen integrale stedelijke bouwprojecten met een extra bedrag van 13,7 miljoen euro. De betrokken gemeenten hebben grote stappen gezet om deze projecten te realiseren ondanks de crises. Nu de plannen zich uitkristalliseren en de uitvoering start, willen GS deze sleutelprojecten een extra impuls geven die niet alleen voor de Gelderse economie van belang is.

'Met onze extra bijdrage investeren we in het publieke deel van de projecten zoals bijvoorbeeld de openbare ruimte, om zo gemeenten meer bewegingsruimte te bieden in de afsluitende onderhandelingen met woningbouwverenigingen of marktpartijen. Uiteindelijk willen we hiermee ook bereiken dat de woningbouwprojecten kunnen starten', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor het Gelderse Stedenbeleid.

Arnhem
In sleutelproject Rijnboog investeren GS 1,8 miljoen in de aanleg van de openbare ruimte om Bartok en Paradijs met het doel de herontwikkeling van deze deelgebieden definitief uitvoerbaar te maken.

Apeldoorn
In sleutelproject Kanaalzone investeren GS 1,1 miljoen  in het aantrekkelijk maken van het Vlijtsepark, onder meer door het tijdelijk verhuren van de bestaande gebouwen Zwitsal en Wassink, het wegnemen van hekken en de aanleg van een fietspad. Daarnaast 0,9 miljoen om bij te dragen als eerste start van 74 woningen voor Schatkamer Zuid. Start bouw deze maand.

Doetinchem
In sleutelproject De Schil investeren GS 1,5 miljoen, waarvan 5 ton om de binnenstad te verbinden met de Oude IJssel en 1 miljoen voor een zorgvuldige inpassing en eventuele verplaatsing  van  een gemaal in Doetinchem zodat dit geen belemmering meer is voor Iseldoks I, een bouwproject met een mix van woningtypen (waaronder sociale woningbouw, zorgwoningen) en winkelruimte. Het bouwproject Iseldoks I start op 12 maart 2014.

Ede
In sleutelproject Veluwse Poort investeren GS 1,75 miljoen in het opknappen van de gevel, kozijnen, dak en rijke detaillering van de Mauritskazerne als de gemeente dit tegelijk oppakt voor de Frisokazerne. De gebouwen hebben een prominente plaats op de Kazerneterreinen.

Harderwijk
In sleutelproject Waterfront investeren GS 1,75 miljoen in het herinrichten van de Burgemeester De Meesterstraat. Deze belangrijke verkeersader voor Harderwijk wordt veranderd om de verwachte verkeersgroei en tijdelijke parkeervoorzieningen tot 2020 op te kunnen vangen als onderdeel van het sleutelproject Waterfront.

Nijmegen
In sleutelproject Waalfront investeren GS 1,9 miljoen voor deelprojecten in en aan de Handelskade, zoals parkeermogelijkheden voor ondernemers uit de Binnenstad, het inrichten van het Havenplein en een nieuwe waterkering voor de Handelskade. Ook het toeristisch aantrekkelijk maken van de Waalkade is onderdeel van investeringen GS (1,2 mln). De officiële start van de nieuwbouw Handelskade is op 14 maart.

Zutphen
In sleutelproject IJsselsprong investeren GS 1,8 miljoen waarvan 6 ton voor het opnieuw inrichten van de Marspoortstraat die de verbinding vormt tussen IJsselkade en binnenstad én 1,2 miljoen voor een parkeergarage in de spoorzone ter vervanging van  onder andere parkeren op de IJsselkade.

Sleutelprojecten
De provincie heeft in 2008 met de acht grote Gelderse steden in elke stad een gebiedsontwikkelingsproject benoemd, dat cruciaal is voor de stad en de regionale uitstraling. Dit zijn de zogenaamde Sleutelprojecten: complexe projecten met grote investeringen en een veelheid aan betrokken partijen. Als gevolg van de economische crisis zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. Na een langjarige periode van planvorming komen de meeste van die projecten nu in de realisatiefase. De afspraken over de Sleutelprojecten hebben een totale looptijd tot en met 2017.

Robuuste Investeringsimpuls
Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland.  Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 2.000 leerwerktrajecten voor jongeren.

Bron: Gelderland.nl