Normal_kantoorleegstand

In de regio Amsterdam heeft de kantorenmarkt het in het eerste halfjaar van 2014 relatief goed gedaan. Ook in de Haagse regio, qua kantoren de op een na grootste van Nederland, ontwikkelde de markt zich positief. De regio’s Rotterdam, Utrecht en Schiphol daarentegen kampten met een tegenvallende vraag naar kantoren. Dit blijkt uit de rapportage Kantorenmarkt Randstad 2014 van NVM Business. De rapportage is een tussentijds overzicht dat elke zomer wordt samengesteld.

Amsterdam 
De eerste helft van 2014 is voor de kantorenmarkt van de agglomeratie Amsterdam redelijk positief verlopen. Op de vrije markt – de markt waarin projectontwikkelaars en beleggers actief zijn – werd door bedrijven en instellingen circa 95.000 m² kantoorruimte gehuurd. Ofschoon de stemming als ‘niet slecht’ kon worden gekwalificeerd, lag de vraag toch op een wat lager niveau dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Den Haag
Meevallende verhuurresultaten hebben de kantorenmarkt in de regio Den Haag een relatief goed eerste halfjaar bezorgd. Uitgaande van de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens over de verhuur en verkoop van kantoren werd in de eerste zes maanden van 2014 zo’n 45.000 m² opgenomen. Als de trend doorzet, komt de regio eind dit jaar uit op een transactievolume dat nagenoeg gelijk is aan dat van 2013. 

Rotterdam 
Op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam tekende zich in de eerste helft van 2014 een licht vraagherstel af, al moet daarbij wel de kanttekening worden geplaatst dat het herstel vooral werd ingegeven door de relatief gunstige gang van zaken in de stad Rotterdam. Immers, de opname van kantoren in Capelle aan den IJssel en Schiedam was in de eerste zes maanden van dit jaar ronduit teleurstellend. 

Utrecht 
Een licht pessimistische stemming lijkt zich meester te hebben gemaakt van de kantorenmarkt in de regio Utrecht. Reden voor de licht negatieve toon is de afwachtende houding van afnemers van kantoorruimte, die het in de eerste helft van 2014 in groten getale lieten afweten. Bij gebrek aan voldoende animo moest de kantorenmarkt dan ook genoegen nemen met een bescheiden transactievolume, dat niet verder kwam dan 35.000 m². 

Schiphol 
De regio Schiphol – gewoonlijk goed voor een levendige vraag naar kantoorruimte – stond in de eerste zes maanden van 2014 onder invloed van een tegenvallende afzet. Op de zogeheten vrije markt, de bouw van kantoren voor eigen gebruik niet meegerekend, vond slechts 11.000 m² zijn weg naar gebruikers. De geringe vraag naar kantoren in de eerste zes maanden hield vooral Hoofddorp stevig in de greep, wat daar een teleurstellend beeld opleverde.

De rapportage is gratis te bestellen of te downloaden als pdf op de website. Ook is er een Engelstalige versie van de rapportage beschikbaar.

© Nationale Bouwgids