Normal_dijk

Bouwend Nederland, NLIngenieurs en de Vereniging van Waterbouwers hebben gezamenlijk bij de fractievoorzitters aandacht gevraagd voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

In een brief vragen de partijen om continuïteit in organisatie en financiering. “Daarom onderstrepen wij nadrukkelijk het belang van de Deltawet en pleiten er hier voor om naast een centrale regie de financiering voor de uitvoering van de bijbehorende maatregelen zeker te stellen tot minstens de horizon van het Deltaprogramma zelf, namelijk 2050.”

Klik hier voor de brief.