Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Plannen voor Wereldbazar in Winschoten onderuit

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de besluiten vernietigd die de Wereldbazar in Winschoten mogelijk moeten maken. Dit blijkt uit een uitspraak van woensdag (5 oktober 2016). Omdat de uitspraak luidt dat het college van gedeputeerde staten voor de Wereldbazar geen ontheffing heeft kunnen verlenen van de provinciale Omgevingsverordening, gaan ook het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de Wereldbazar onderuit. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren
De Stichting Outlet- en Funshoppingcenter Carrilon, de vereniging Handel en Nijverheid en twee omwonenden verzetten zich tegen de komst van de Wereldbazar. Zij hadden tegen de besluiten van provincie en gemeente beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hun vrees is dat de Wereldbazar tot verdere leegstand in het kernwinkelgebied van Winschoten zal leiden en afbreuk zal doen aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het kernwinkelgebied. De twee omwonenden vrezen dat de komst van de Wereldbazar hun woon- en leefklimaat aantast.

Ontheffing alleen voor bijzondere uitzonderlijke situaties
Het college van gedeputeerde staten van Groningen heeft in september 2015 ontheffing verleend van de provinciale Omgevingsvergunning om de Wereldbazar in Winschoten mogelijk te maken. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak moet de provincie met "grote terughoudendheid" met deze ontheffingsmogelijkheid omgaan. Ontheffing kan alleen worden verleend voor "bijzondere uitzonderlijke situaties die zich incidenteel voordoen. Hierbij kan worden gedacht aan een innovatief project waarbij zwaarwegende maatschappelijke belangen een rol spelen." De wetgever heeft in de parlementaire geschiedenis de nadruk gelegd op het uitzonderlijke karakter van de ontheffing en het terughoudende gebruik ervan. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dan onvoldoende als "uitsluitend wordt gewezen op algemene, vaak verwachte positieve effecten van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zoals in het geval van de Wereldbazar een verwachte versterking van de economische structuur, toename van de werkgelegenheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit."

Nieuwe Omgevingsverordening  
Recent, op 1 juni 2016, hebben provinciale staten van Groningen nog een nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. Volgens het college van gedeputeerde staten van Groningen zijn de regels voor grootschalige detailhandel hierin gewijzigd en staat deze nieuwe verordening niet langer in de weg aan de komst van de Wereldbazar. Toch biedt ook deze nieuwe Omgevingsverordening naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geen soelaas voor gemeente en provincie. De nieuwe Omgevingsverordening staat er nog steeds aan in de weg dat buiten de stad Groningen een factory outlet center wordt gevestigd. Afhankelijk van het soort detailhandelsbedrijven dat zich in de Wereldbazar wil vestigen, is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak "planologisch niet uitgesloten dat de Wereldbazar moet worden gekwalificeerd als een factory outlet center." Bovendien voldoet de geplande Wereldbazar in Winschoten aan de omschrijving van een factory outlet center die in de toelichting bij de nieuwe provinciale Omgevingsverordening staat, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Wereldbazar
Met de nu vernietigde besluiten wilden de provincie Groningen en de gemeente Oldambt de Wereldbazar, een overdekte markt, in Winschoten mogelijk maken: een gebouw met drie lagen, met elk een vloeroppervlak van 19.000 m². Op de onderste laag moest een parkeergarage komen, op de tweede en derde bouwlaag een markt die plaats zou bieden aan ongeveer 550 marktstands. Gemeente en provincie hebben de verwachting geuit dat de Wereldbazar ieder weekend ongeveer 14.000 bezoekers zou trekken.

07 mei '24 (11:33)

Zeker 1,5 miljard euro nodig voor verduurzamen alle kantoorgebouwen

Om alle kantoorgebouwen in Nederland tegen 2030 van het juiste energielabel te voorzien is er zeker 1,5 miljard euro nodig. Dat berekent vastgoedadviseur Envalue.

18 april '24 (12:19)

Bouwkraan in Leusden gestabiliseerd

De bouwkraan die woensdagochtend in Leusden verzakte en op woningen dreigde te vallen, is weer gestabiliseerd. Daarmee is het gevaar voor de woningen in de straat Waarden geweken, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Wel komt er nog water en gas uit leidingen die bij het verzakken zijn geraakt.

16 april '24 (12:05)

Renovatie Binnenhof gaat ruim twee keer zoveel kosten als geschat

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat circa 2 miljard euro kosten, meer dan twee keer zoveel als waar tot dusver van werd uitgegaan. De gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State zijn er veel slechter aan toe dan verwacht, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

14 december '23 (13:01)

Bouw van datacenter Google in Winschoten formeel gestart

In het Groningse Winschoten is donderdag formeel de bouw gestart van een nieuw datacenter van Google. Het wordt een 'satelliet' van het grote complex in de Eemshaven in dezelfde provincie. Google steekt naar eigen zeggen 600 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het zou enkele tientallen banen opleveren.

01 november '23 ( 8:32)

Verduurzaming bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

De verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland komt nauwelijks van de grond, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering. Bedrijventerreinen moeten volgens de adviesraad niet meer worden gezien als een stuk grond met bedrijfspanden, maar als een verzameling ondernemers die samen een geheel vormen. Voor veel verduurzamingsmaatregelen is samenwerken namelijk efficiënter, goedkoper of zelfs onmisbaar, schrijft de Rli.

24 oktober '23 ( 6:09)

Organisaties minder klimaatambitieus door hoge energieprijzen

Het aantal belangrijke innovaties bij Nederlandse bedrijven laat al drie jaar een dalende lijn zien. Bedrijven lijken zich nu vooral te richten op kleinschalige verbeteringen van bestaande producten en diensten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in een dinsdag verschenen rapport.

23 oktober '23 (21:09)

Externe adviseurs bekijken verduurzamingsplannen Tata Steel

Economieminister Micky Adriaansens laat twee externe adviseurs, Hans Wijers en Frans Blom, kijken naar de verduurzamingsplannen waarmee Tata Steel volgende week komt. Het is de bedoeling dat zij ook alternatieven gaan onderzoeken. De demissionaire bewindsvrouw wil zich er zo van verzekeren dat uiteindelijk de best mogelijke aanpak wordt gekozen.

13 oktober '23 ( 9:39)

Haags gebouw van Universiteit Leiden dicht om veiligheidsrisico

DEN HAAG (ANP) - Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vrijdag de hele dag dicht vanwege "een verhoogd veiligheidsrisico". De universiteit meldt niet wat het risico is. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

12 oktober '23 (21:08)

Ondanks kritiek bouw nieuw vergadercomplex Surinaamse parlement gestart

Ondanks brede kritiek is donderdag de bouw begonnen van een nieuw vergadercomplex voor het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblée. Een moderne vergaderzaal, kantoren, een publieke tribune en andere voorzieningen komen in het oude stadscentrum, pal achter de replica van het historische gebouw dat in 1996 is afgebrand.

14 augustus '23 (19:23)

Herstelwerkzaamheden door ontsporing Gotthardtunnel duren langer

De herstelwerkzaamheden in de Gotthardtunnel in Zwitserland gaan ook na woensdag door. Dat melden de Zwitserse spoorwegen (SBB) op hun website. In de tunnel ontspoorde vorige week een goederentrein, waardoor een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en het zuiden van Europa geblokkeerd raakte.