Normal_steiger

Helaas is het werken op een steiger niet altijd zo veilig als gedacht wordt. De feiten zijn keihard: in Nederland leiden ongevallen met steigers jaarlijks helaas tot gemiddeld 3 doden en 7 slachtoffers met blijvend letsel per jaar. Vijftig procent van deze ongevallen gebeurt op een rolsteiger. Toch moet kwaliteit en veiligheid bij het werken op hoogte gegarandeerd zijn. Daarom zijn er bepaalde veiligheids- en kwaliteitseisen voor steigers opgesteld, met name voor rolsteigers. 

Garandeer veiligheid door specialisme bij opbouw

De veiligheids- en kwaliteitseisen voor steigers zijn bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met steigerbouw of steigers gebruikt. Steigers worden vaak verkeerd opgebouwd en dit gaat ten koste van de veiligheid. De opbouw van de steiger wordt onderschat. Niet iedereen kan een steiger zomaar opbouwen. Steigerbouwen is een vak dat veel inzicht en ervaring vraagt. Om veiligheid op hoogte te garanderen is het verstandig je steiger door professionele steigerbouwers op te laten bouwen. Zij zijn gespecialiseerd in steigerbouw en hebben daardoor alle aandacht voor belangrijke aspecten.

Kwaliteitseisen

Om kwaliteit en veiligheid te garanderen bij het werken op een steiger zijn er wettelijke normen opgesteld. Er is zelfs een norm specifiek voor rolsteigers opgesteld, aangezien de meeste ongevallen voorkomen op een rolsteiger. In de norm EN 1298 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. Daarnaast is er ook de Europese norm EN 12811. Het doel van deze norm is het verschaffen van een veilige werkplaats.

Veilig werken op een rolsteiger

De norm EN 1004 is speciaal opgesteld voor rolsteigers. Het doel van deze norm is een zo veilig en gezond mogelijke werkplek op hoogte te realiseren, waardoor het aantal ongevallen tijdens het opbouwen, werken en afbouwen op een rolsteiger vermindert wordt. De norm EN 1004  stelt zwaardere eisen aan rolsteigers dan de vervallen norm HD 1004.  De arbeidsinspectie heeft het veiligheidsniveau verhoogd en er is een systeem ontwikkeld dat de veiligheid van iedereen die werkt op rolsteiger verhoogd. Dit betekent dat je, mits je de correcte montagehandleiding gebruikt, niet meer een rolsteiger zonder leuning kunt betreden. Deze rolsteigers, bijvoorbeeld van steigervoorweinig.nl, voldoen aan de nieuwe kwaliteits- en veiligheidseisen volgens de norm EN 1004. Werken op een rolsteiger is nog nooit zo veilig geweest!