Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever zes weken ter inzage vanaf 12 september 2018.

Deze notitie beschrijft de aanleiding en veiligheidsopgave van de dijkversterking. Naast het indienen van een zienswijze wordt de omgeving en de stakeholders gevraagd oplossingen aan te dragen voor de waterveiligheidsopgave en mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met project gerealiseerd kunnen worden.

De stabiliteit van drie aansluitende dijken tussen Den Helder en Den Oever (de Wieringerzeekering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoet niet aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Daarnaast heeft de bekleding van deze dijktrajecten op bepaalde delen onvoldoende sterkte. Daarom is de beheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), van plan ze te versterken. De dijken worden belast vanuit de Waddenzee en daarnaast wordt de Amsteldiepdijk belast door het Amstelmeer. De dijken zijn zowel binnen- als buitendijks omgeven door beschermde natuur. Buitendijks ligt het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Proces
Voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever wordt een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen, omdat het nu al duidelijk is dat mogelijke nadelige milieueffecten niet uitgesloten zijn. De m.e.r. procedure start in de verkenningsfase met de kennisgeving en de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD). Het doel van deze fase is om een voorkeursalternatief vast te stellen.

Omgeving betrekken
De kans bestaat dat tijdens de besluitvorming van deze dijkversterking de Omgevingswet in werking treedt. Daarom is er gekozen om bij de hele procedure de participatie op te zetten zoals de Omgevingswet voor gaat schrijven. Dat maakt dit een bijzonder traject. De omgeving en stakeholders worden gevraagd oplossingen aan te dragen voor de waterveiligheidsopgave en mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met project gerealiseerd kunnen worden. Daarom zijn in de NRD nog geen kansrijke alternatieven voor de dijkversterking opgenomen, maar slechts voorbeelden genoemd als mogelijke alternatieven. Op deze manier  wordt aan de omgeving ruimte gegeven voor het aandragen van oplossingen. Daarnaast wordt bij de terinzagelegging van de NRD aan de omgeving gevraagd om mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met het dijkversterkingsproject gerealiseerd kunnen worden.

07 mei '24 (11:33)

Zeker 1,5 miljard euro nodig voor verduurzamen alle kantoorgebouwen

Om alle kantoorgebouwen in Nederland tegen 2030 van het juiste energielabel te voorzien is er zeker 1,5 miljard euro nodig. Dat berekent vastgoedadviseur Envalue.

18 april '24 (12:19)

Bouwkraan in Leusden gestabiliseerd

De bouwkraan die woensdagochtend in Leusden verzakte en op woningen dreigde te vallen, is weer gestabiliseerd. Daarmee is het gevaar voor de woningen in de straat Waarden geweken, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Wel komt er nog water en gas uit leidingen die bij het verzakken zijn geraakt.

16 april '24 (12:05)

Renovatie Binnenhof gaat ruim twee keer zoveel kosten als geschat

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat circa 2 miljard euro kosten, meer dan twee keer zoveel als waar tot dusver van werd uitgegaan. De gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State zijn er veel slechter aan toe dan verwacht, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

14 december '23 (13:01)

Bouw van datacenter Google in Winschoten formeel gestart

In het Groningse Winschoten is donderdag formeel de bouw gestart van een nieuw datacenter van Google. Het wordt een 'satelliet' van het grote complex in de Eemshaven in dezelfde provincie. Google steekt naar eigen zeggen 600 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het zou enkele tientallen banen opleveren.

01 november '23 ( 8:32)

Verduurzaming bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

De verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland komt nauwelijks van de grond, zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering. Bedrijventerreinen moeten volgens de adviesraad niet meer worden gezien als een stuk grond met bedrijfspanden, maar als een verzameling ondernemers die samen een geheel vormen. Voor veel verduurzamingsmaatregelen is samenwerken namelijk efficiënter, goedkoper of zelfs onmisbaar, schrijft de Rli.

24 oktober '23 ( 6:09)

Organisaties minder klimaatambitieus door hoge energieprijzen

Het aantal belangrijke innovaties bij Nederlandse bedrijven laat al drie jaar een dalende lijn zien. Bedrijven lijken zich nu vooral te richten op kleinschalige verbeteringen van bestaande producten en diensten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in een dinsdag verschenen rapport.

23 oktober '23 (21:09)

Externe adviseurs bekijken verduurzamingsplannen Tata Steel

Economieminister Micky Adriaansens laat twee externe adviseurs, Hans Wijers en Frans Blom, kijken naar de verduurzamingsplannen waarmee Tata Steel volgende week komt. Het is de bedoeling dat zij ook alternatieven gaan onderzoeken. De demissionaire bewindsvrouw wil zich er zo van verzekeren dat uiteindelijk de best mogelijke aanpak wordt gekozen.

13 oktober '23 ( 9:39)

Haags gebouw van Universiteit Leiden dicht om veiligheidsrisico

DEN HAAG (ANP) - Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vrijdag de hele dag dicht vanwege "een verhoogd veiligheidsrisico". De universiteit meldt niet wat het risico is. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

12 oktober '23 (21:08)

Ondanks kritiek bouw nieuw vergadercomplex Surinaamse parlement gestart

Ondanks brede kritiek is donderdag de bouw begonnen van een nieuw vergadercomplex voor het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblée. Een moderne vergaderzaal, kantoren, een publieke tribune en andere voorzieningen komen in het oude stadscentrum, pal achter de replica van het historische gebouw dat in 1996 is afgebrand.

14 augustus '23 (19:23)

Herstelwerkzaamheden door ontsporing Gotthardtunnel duren langer

De herstelwerkzaamheden in de Gotthardtunnel in Zwitserland gaan ook na woensdag door. Dat melden de Zwitserse spoorwegen (SBB) op hun website. In de tunnel ontspoorde vorige week een goederentrein, waardoor een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en het zuiden van Europa geblokkeerd raakte.