Normal_rss_entry-172020

De bouwsector moet meer samenwerken op het gebied van veiligheid. De aanpak richt zich nu te veel op projectniveau. Dat zegt Bouwend Nederland in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het overkoepelende orgaan van de bouwsector zegt veiligheid al jaren uiterst serieus te nemen. "Maar de aanpak op projectniveau is onvoldoende om iedereen in de sector van elkaar te laten leren'', aldus Bouwend Nederland. "De bouwketen is complex, ieder project is uniek, zoals de Onderzoeksraad terecht vermeldt, maar uiteindelijk telt het gebouw dat we samen neerzetten. Dat moet van onbesproken kwaliteit zijn en daaraan moeten we in de keten letterlijk allemaal ons steentje bijdragen.''

Bouwend Nederland is ook blij met de aandacht voor het aanbestedingsproces. "Al jaren maken we ons sterk voor een andere wijze van aanbesteden waarbij alle relevante partijen eerder en meer in het voortraject betrokken worden. Gunnen op basis van de laagste prijs is een bekend fenomeen. Op kwaliteit mag echter nooit bezuinigd worden. Ook druk op de planning mag geen reden zijn om veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen'', zegt directeur Fries Heinis.

Volgens hem moet veiligheid uit de concurrentiesfeer. "Om die reden hoort het ook niet in de algemene voorwaarden thuis maar gewoon in regelgeving.”

Door: ANP