Normal_veiligheid_bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats begint bij een veilig ontwerp. Als in een vroeg stadium nagedacht wordt over de veiligheid, kunnen risico’s tijdens de uitvoering en eventueel kostbare maatregelen worden voorkomen. Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat opdrachtgever en aannemer al in de ontwerpfase aandacht besteden aan veiligheid. Daarom biedt Bouwend Nederland aan lidbedrijven die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma.