Normal_checklist2

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. Medewerkers en leden van Bouwend Nederland hebben actief deelgenomen aan de regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in overleg gingen over de verbeterpunten. De uitkomst: een Actieagenda met 23 actiepunten. Met de handreiking “Betere communicatie bij aanbestedingen” leveren wij de bijdrage voor actiepunt 19.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland