Normal_woningbouw

De vergunningverlening rondom bouwprojecten kan op onderdelen weer op gang komen. Dat schrijft minister van Landouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief van afgelopen vrijdag 13 september aan de Tweede Kamer. In De brief beschrijft de bewindsvrouw verder de actuele stand van zaken van projecten die mogelijk hinder ondervinden van de PAS-uitspraak van de Raad van State.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland