Logo_logo_bouwend_nederland

Bouwend Nederland heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland, Overijssel en Flevoland over de PAS-problematiek. Kern van deze oproep is dat de overheden weer moeten beginnen met de vergunningverlening. Daar is lef voor nodig, omdat de gevolgen anders enorm zullen zijn.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland