Normal_normal_bouw

Bij inspecties op bouwplaatsen in het zuiden van Limburg is het werk door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stilgelegd vanwege onveilige situaties. Het betrof onveilige bouwsteigers die onvoldoende bevestigd waren aan gevels en onvoldoende bescherming tegen het inademen van kwartsstof. Ook waren er fysieke gevaren door het onvoldoende opruimen van bouwplekken waardoor het risico van fysiek letsel groot was. Ook in Amsterdam en Tilburg werd bij bouwplaatsen het werk stilgelegd vanwege de te grote kans op vallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Conclusies
Naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar conclusie in een rapport. Die was kort en bondig; veiligheid is een sluitpost geworden. De bouwprijs moet laag zijn, wat ten koste gaat van veiligheid. De bouwsector doet te weinig met conclusies en aanbevelingen van veiligheidsexperts en leert niet van incidenten die in het verleden zijn geweest. Teveel partijen zijn bij een project betrokken waardoor niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor worden problemen niet opgemerkt en aangepakt.

Valrisico
Mensen die werken op hoogte lopen duidelijke valrisico’s die voor een groot deel verminderd kunnen worden door het juist toepassen van valbeveiliging. Het gebruik van beschermingsmiddelen voor werken op hoogte is aan strenge eisen gebonden zoals ladders, steigers en trappen. Deze eisen worden vanaf 2,5 meter hoogte wettelijk verplicht. Afhankelijk van de werksituatie wordt er onderscheid gemaakt tussen permanente en mobiele valbeveiliging. Kooiladderspecialist.nl is specialist op het gebied van veilig op hoogte werken. Steigers, kooiladders, vluchtladders, hangladders, dakrandbeveiliging en andere vormen van valbescherming kunnen ingezet worden naast persoonlijke bescherming van werknemers.

In 2017 stierf een bouwvakker bij werkzaamheden bij het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne toen hij vier verdiepingen naar beneden was gevallen. Dit had met de juiste voorzieningen voorkomen kunnen worden. De aannemer en onderaannemer zijn door de rechtbank schuldig bevonden. Veilig werken is geen sluitpost!