Radio Kootwijk renovatie

De voorgenomen renovatie en restauratie van monumentale gebouwen op het voormalige zendercomplex Radio Kootwijk op de Veluwe ligt voorlopig stil. De Raad van State heeft woensdag de daarvoor noodzakelijke natuurvergunning grotendeels vernietigd, omdat niet vaststaat of de herontwikkeling geen negatieve gevolgen zal hebben voor het beschermde natuurgebied Veluwe.

Staatsbosbeheer is eigenaar/beheerder van zowel de natuur als de gebouwen op Radio Kootwijk. Omdat Radio Kootwijk allang niet meer in gebruik is als zendercomplex voor radiotelegrafie, wil de dienst het hele gebied herinrichten. In de gebouwen moet ruimte komen voor exposities, concerten, theater en horeca. "Een inspirerende ontmoeting tussen natuur en cultuur", aldus Staatsbosbeheer.

Stikstof

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn vreest aantasting van het bijzondere en stille natuurgebied en stapte naar de hoogste bestuursrechter. Die is het met de werkgroep eens dat hergebruik van het complex en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen zorgt voor meer stikstofneerslag. Dat gaat ten koste van onder andere de beschermde heide en bos waarin beschermde vogels leven.

Natuurvergunning

Er waren weliswaar maatregelen bedacht om die negatieve gevolgen te compenseren, maar volgens de Raad van State is in elk geval van een deel van die maatregelen niet zeker of ze daadwerkelijk zullen helpen, aangezien ze nog niet zijn uitgevoerd. Daarom mochten ze niet meetellen voor het verlenen van de natuurvergunning.

Door: ANP