Tata Steel staking

Tata Steel werkt achter de schermen verder aan het reorganisatieplan voor de locatie in IJmuiden. Door het coronavirus zijn overleggen met bonden en ondernemingsraad uitgesteld, maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van te werken aan gedetailleerde voorstellen. Die zullen dan nadien worden voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad en de vakbonden, aldus het bedrijf.

Bij Tata Steel is het al tijden onrustig. Werknemers staken uit onvrede met de plannen, die mogelijk duizenden banen kosten. Ook het vertrek van vestigingsdirecteur Theo Henrar, die pal stond voor de Nederlandse belangen, viel slecht bij het personeel. De voorbije week werd op verschillende afdelingen gestaakt. Ook vrijdag zijn er verschillende acties.

Werkgelegenheid

Tata Steel heeft vakbond FNV gevraagd om acties uit te stellen in het belang van het bedrijf en de medewerkers. "Acties zullen onze resultaten onder druk zetten. Zeker omdat we al te maken hebben met de impact van de verminderde vraag naar staal", aldus het bedrijf. Het doel van de reorganisatie is volgens Tata om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Ook met het oog op investeringen en de verduurzamingsslag waar de onderneming voor staat. Verder belooft Tata dat het eerdere afspraken over werkgelegenheid respecteert.

Banen

Volgens FNV verdwijnen er in IJmuiden een onevenredig aantal banen in vergelijking met bijvoorbeeld de Britse locatie van Tata Steel. De bond denkt dat via natuurlijk verloop qua banenreductie een hoop mogelijk is. Volgens Tata was het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de schade als gevolg van de stakingen. "We begrijpen dat mensen bezorgd zijn. Dit geeft de betrokkenheid en de trots aan van de mensen die bij ons werken", aldus het bedrijf. "We moeten de coronacrisis goed doorstaan zodat we kunnen zorgen voor een goede toekomst."

FNV wil onder meer de toezegging dat tot 2026 geen banen geschrapt worden. Volgens de bond zijn de huidige estafettestakingen de eerste in 28 jaar tijd.

Door: ANP