Leerwerktraject bouw

De bouwsector heeft te maken met een groot aantal problemen, waarvan het personeelstekort er slechts één is. En dat terwijl veel Nederlanders met het woningtekort hun hoop hebben gevestigd op de bouw. Juist in deze periode is het voor bouwbedrijven belangrijk om over voldoende en geschoold personeel te beschikken. Een creatieve oplossing: het leerwerktraject om professionals op te leiden in de bouw. 

Leren en werken in bouw

Veel bouwbedrijven hebben te maken met onvoldoende geschoold, dan wel simpelweg te weinig personeel. Er is behoefte aan mensen die met de handen willen werken. Hoe gaan we dit in de komende jaren vormgeven? Het aantal mensen dat van school komt is lang niet altijd toereikend, waardoor andere oplossingen nodig blijven. Eén van die oplossingen is het leerwerktraject: een traject waarin onder meer technici, timmermannen, schilders en lassers op de werkvloer worden opgeleid. Voor werkgevers betekent dit een directe en duurzame versterking van het personeelsbestand.

Hoe ziet dat leerwerktraject eruit?

Projecten binnen de bouwsector zijn doorgaans divers van aard, en datzelfde geldt voor de bedrijven die actief zijn in deze sector. Dat betekent dat niet elke werkzoekende in de bouw zomaar aan de slag kan bij een bedrijf naar keuze. Het vereist een zekere match tussen de expertise en mogelijkheden van de werknemer enerzijds, en de werkwijze van het bedrijf anderzijds. Juist dat komt samen binnen het leerwerktraject. Een leerwerktraject is betaald, waardoor men gedurende de opleiding al beschikt over de incentive om geld te verdienen.

Voor werkgevers in de bouw is een leerwerktraject de ideale oplossing om de juiste mensen in huis te halen. Het biedt ruimte om de werknemer in opleiding van dichtbij te beoordelen, zonder dat er garanties gegeven hoeven te worden op een al dan niet langer dienstverband.

Gebruikmaken van de mogelijkheden

De bouw heeft het niet makkelijk, en dat betekent dat men gebruik moet maken van de mogelijkheden die zich aandienen. Vakmensen die momenteel nog niet beschikken over de gewenste skills en expertise, kunnen dit opdoen binnen een leerwerktraject. De zogenaamde soft skills kunnen eenvoudig worden aangeleerd, en direct worden vertaald naar de werkvloer. Een laagdrempelige en effectieve work-around om mensen mee te nemen naar de volgende stap in de bouw.

Over welke skills hebben we het dan? Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een opleiding tot werkvoorbereider of timemanager. Skills die goed aan te leren zijn, en die de werkdruk onder het huidige personeel kunnen doen afnemen.

Is een leerwerktraject financieel interessant?

Een belangrijke vraag die gesteld moet worden, want voor elke investering verwacht men, zeker binnen de bouw, een zekere output. Voor werkgevers in de bouw is er dan ook een financiële regeling op touw gezet, welke direct betrekking heeft op de Participatiewet. Zo kunnen bedrijven die mensen aannemen met een beperking of afstand tot de huidige arbeidsmarkt, financieel gecompenseerd worden. Een aantrekkelijke optie om nieuwe professionals op een effectieve manier op te leiden binnen de bouwsector.