Normal_rss_entry-324610

Nederland moet meer doen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen en te zorgen dat mensen er minder aan worden blootgesteld. Zulke minieme deeltjes kunnen namelijk heel schadelijk zijn voor de gezondheid, niet alleen van volwassenen en kinderen, maar ook van foetussen. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsraad woensdag in een advies aan de overheid.

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, oftewel een tienduizendste van een millimeter. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken. Daar zou de uitstoot dan ook moeten worden beperkt, zegt de Gezondheidsraad. Zo zou het kabinet kunnen besluiten om het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof te verlagen. Een andere optie is om nieuwe woningen niet naast snelwegen te bouwen, maar juist zo ver mogelijk er vandaan. "Afstand creëren tussen mensen en de bronnen van verontreiniging", noemt de Gezondheidsraad dat. Verder adviseert de raad om ultrafijnstof beter te meten.

Door: ANP