Normal_rss_entry-325233

De 1 miljard euro die het demissionaire kabinet vrijmaakt om sneller woningen te kunnen bouwen tegen de woningnood is "volstrekt onvoldoende", zo stellen de organisatoren van de woonprotesten in Amsterdam en Rotterdam. Het woonbeleid moet volgens hen zorgen voor "voldoende, betaalbare en goede woningen", en om dat te bereiken presenteren ze een woonmanifest met daarin tien eisen.

Op 12 september vroegen ruim 15.000 mensen in Amsterdam aandacht voor de wooncrisis, veroorzaakt door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Een volgende actie staat 17 oktober gepland in Rotterdam. Eind vorige week werd duidelijk dat het kabinet, na een eerdere injectie van 1 miljard euro in 2019, op Prinsjesdag zal aankondigen nog eens hetzelfde bedrag te investeren in snellere woningbouw. Gesteund door ruim dertig actiegroepen en maatschappelijke organisaties waaronder de Woonbond, hebben de actievoerders in de tussentijd het woonmanifest geschreven waarin eisen zijn opgenomen om "het grondrecht op huisvesting te verwezenlijken".

Manifest 

In het pakket wordt onder meer geëist dat het bestrijden van dakloosheid topprioriteit wordt en dat er breed toegankelijke volkshuisvesting komt voor lagere en middeninkomens. Daarvoor moet de afbraak van de sociale sector gestopt en de verhuurdersheffing afgeschaft worden en per jaar minimaal 4 miljard euro worden gestoken in betaalbare woningen, verduurzaming en leefbare wijken. Betaalbaarheid moet door de overheid worden gegarandeerd en dus moeten huurprijzen ook in de vrije sector worden gereguleerd, zo staat in het manifest.

Door: ANP