Normal_rss_entry-325947

De verhuurderheffing moet in zijn geheel van tafel. Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes is de door een meerderheid van de Tweede Kamer gewenste verlaging van de heffing met 500 miljoen euro een "goede eerste stap". Maar nog altijd moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden overgemaakt. Dat geld zou volgens Aedes beter gebruikt kunnen worden voor het bouwen van meer huizen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Aan de lastenverlichting zijn ook voorwaarden verbonden. Corporaties moeten voldoen aan prestatieafspraken, een stap waar Aedes zich eerder in zei te kunnen vinden zolang de gehekelde heffing zou worden geschrapt.

"Het blijft een belasting op sociale woningen", verduidelijkt een woordvoerder van Aedes. Hij wijst erop dat de maatregel tijdens de vorige crisis ruim tien jaar geleden was ingesteld. Om de financiële crisis te boven te komen werd er van alle sectoren een bijdrage gevraagd. Maar waar de maatregel eigenlijk tijdelijk zou gelden lijkt deze nu structureel.

300.000 huizen

Volgens Aedes is er momenteel een totaal tekort op de woningmarkt van 300.000 huizen. Het gaat naast sociale huurwoningen ook om koopwoningen en huurwoningen in de vrije huursector. De woningcorporaties hebben de ambitie uitgesproken de komende tien jaar jaarlijks 25.000 sociale woningen te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de snelle bevolkingsgroei en dat huishoudens wat betreft samenstelling steeds kleiner worden.

Aedes hoopt dat het volgende kabinet inziet voor wat voor opgave de woningcorporaties staan. "De verhuurdersheffing moet daarom in zijn geheel worden geschrapt", zo klinkt het.

Door: ANP