Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Jongeren in de bouw: enthousiasmeren en stimuleren

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
De personeelstekorten in de infra- en bouwsector zijn inmiddels ernstig te noemen. Bedrijven staan te springen om meer én geschoold personeel. Dat is echter nog niet zo makkelijk. Het aantal mensen dat een opleiding richting de bouw volgt, blijft achter bij de vraag. Tegelijk bestaan er diverse doelgroepen die wel degelijk willen werken in de bouw, maar voor wie de stap momenteel te groot lijkt. Eén daarvan zijn de jongeren. Hoe zorgen we ervoor dat zij eenvoudiger kunnen instromen binnen de bouwsector?

Jongeren interesseren voor de bouw

De laatste jaren worden diverse initiatieven opgezet om jongeren te enthousiasmeren voor bouw en infra. Die stimulans richt zich met name op het vereenvoudigen van de processen om jongeren én zij-instromers toegang te geven tot alle verschillende functies die de bouw rijk is. Denk aan technici, servicemonteurs, timmermannen, uitvoerders en elektriciens. In elk van deze beroepsgroepen is voldoende werk te vinden; nu nog de mensen bereiken en enthousiasmeren. Dat moet niet alleen vanuit opleidingsinstituten gebeuren, maar ook op brede schaal via campagnes. Waar liggen de kansen voor jongeren in de bouw?  

Leerwerktraject bouw: laagdrempelig en kansrijk

De campagnes om jongeren in de richting van de bouw te sturen, heeft in de afgelopen jaren wel degelijk haar vruchten afgeworpen. Het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding in de bouw neemt langzaamaan toe. Toch is er nog meer nodig, zeker met het oog op de huidige situatie in de bouwsector. Een mogelijke oplossing ligt bij het leerwerktraject. Young professionals kunnen door het bedrijf intern worden opgeleid, en dat heeft diverse voordelen. Zo kunnen bedrijven gericht sturen op de vereiste skills, en wordt een duurzame relatie opgebouwd met de nieuwe werknemer.

Talentvol met arbeidsbeperking

Een tweede doelgroep die kansrijk is om te benaderen voor bouwbedrijven, is die van jongeren met een arbeidsbeperking. Het stimuleren van arbeidsparticipatie onder jongeren met een arbeidsbeperking vereist de nodige initiatieven, vallend onder de luifel van de Participatiewet. Bij een arbeidsbeperking hebben we het over mensen die door ziekte of een andere beperking belemmerd wordt bij het vinden van een baan. Die belemmering hoeft er echter niet te betekenen dat bouwbedrijven hier geen beroep op kunnen doen. Zo kunnen mensen met een arbeidsbeperking wel degelijk zowel uitvoerende- als ondersteunende taken vervullen.

En dankzij de loonkostensubsidie voor bedrijven is dat zowel personeelsgericht als financieel aantrekkelijk. Het verkleint andermaal de stap voor jongeren om aan de slag te gaan in de bouw.

Zoektocht naar nieuw bouwtalent

Hoewel de situatie anders lijkt, staan duizenden jongeren te popelen om aan te slag te kunnen gaan in de bouw. Het vraagt van bedrijven om creatief te denken bij de zoektocht naar bouwtalent. Paden bewandelen die nog niet eerder zijn bewandeld, maar wel degelijk interessant zijn. En het plaveiden van het pad voor jongeren die daadwerkelijk de stap willen zetten. Zo kunnen nijpende tekorten in de bouwsector de komende jaren deels, dan wel volledig worden opgelost.

07 december '23 ( 8:49)

Toename aan familiehypotheken kan leiden tot hogere huizenprijzen

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

07 december '23 ( 8:33)

Wachttijd ketelmonteurs kan oplopen deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland.

07 december '23 ( 6:03)

Huurwoningen dalen in 2024 verder in waarde

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.