Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

50 plussers als oplossing voor personeelstekort bouw?

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
Dat de vraag naar personeel in de bouw toeneemt, behoeft geen verdere uitleg. In steeds meer beroepsgroepen ontstaan tekorten, en de vraag is hoe bedrijven daarmee omgaan. Welke wegen bewandelen zij om aan geschoold personeel te komen? Wat we al wel weten, is dat het aantal werkzoekende 50 plussers met een WW-uitkering blijft stijgen. Daar komt bovenop dat er ook een aanzienlijke groep 50 plussers die wel wil werken, maar zich bij gebrek aan perspectief volledig heeft teruggetrokken uit het arbeidsproces. Kunnen bouwbedrijven hier iets mee?

Geschoold personeel in de bouw vinden

Voor bedrijven wordt het steeds lastiger om aan geschoold personeel te komen. Er is een nijpend tekort aan vakkrachten op alle niveaus, en dat vraagt bouwbedrijven creatief te denken bij het werven van personeel. Een interessante doelgroep is die van de 50 plussers. Juist binnen deze groep beschikt men over kennis en ervaring om direct van toegevoegde waarde te zijn. Enerzijds zijn dit mensen die al een achtergrond hebben in de bouw, maar deels zijn afgekeurd. Anderzijds betreft het mensen die zich oriënteren in een nieuwe richting; die van de bouw.

Werken en opleiden in de bouw

Voor zij-instromers, mensen die zich oriënteren op een compleet nieuwe functie, geldt dat er voor bedrijven interessante regelingen bestaan. Dankzij het leerwerktraject kunnen mensen direct aan de slag in de bouw, en worden tegelijkertijd opgeleid binnen het bedrijf. Dat heeft een groot voordeel: bedrijven kunnen sturen op de gewenste skills. De leerling doet onmiddellijk vakkennis op uit de dagelijkse praktijk, en de investering die men als bedrijf doet, laat zich uitbetalen in een vakkracht die na afloop van het leerwerktraject graag langer bij hetzelfde bedrijf blijft werken.

Een leerwerktraject duurt gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden. Bedrijven in de bouw kunnen in deze periode actief sturen op een gerichte opleiding, en ontvangen daarbij financiële voordelen. Dit ter compensatie voor de investering in de doelgroep 50 plussers.

Deels afgekeurde 50 plussers in de bouw

Een aanzienlijk gedeelte van de 50 plussers met een achtergrond in de bouw, welke deels is afgekeurd, komt niet meer volledig aan de bak in de bouw óf zit zelfs thuis. Die groep 50 plussers kan evenwel directe waarde toevoegen binnen de organisatie. Kost dat bouwbedrijven veel geld? Dat hoeft lang niet altijd.

Zo zijn er speciale regelingen die re-integratie in het arbeidsproces mogelijk maken. Een voorbeeld daarvan is de loonkostensubsidie. Dit maakt het mogelijk om personeel met een arbeidsbeperking aan te nemen, terwijl bedrijven worden gecompenseerd naar gelang het verminderde vermogen tot arbeid. Een win-win aan beide kanten; 50 plussers kunnen nog jaren actief blijven binnen het arbeidsproces, en als bedrijf beschik je over een waardevolle en ervaren vakkracht binnen de organisatie.

Bouw en 50 plussers: een aantrekkelijke optie

De algemene trend op de markt is die van een 50 plusser die niet meer interessant zou zijn voor het bedrijf. Met de huidige tekorten binnen de bouw is het tegendeel echter waar. En wat veel bedrijven vaak niet eens weten, is dat dit geen financiële consequenties hoeft te hebben. Sterker nog, door gebruik te maken van de aanwezige regelingen, komen bedrijven er vaak beter uit. Een duurzame oplossing voor het personeelstekort in de bouw ligt daarmee voor het oprapen.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.