Schilders, glaszetters en afwerkers in bouw krijgen meer loon door nieuwe cao

Vakbonden en werkgevers zijn akkoord over een nieuwe cao voor schilders, glaszetters en afwerkers in de bouw. De 17.000 werknemers in deze branche krijgen er, bij instemming van de achterban, per 1 januari 2,75 procent loon bij. In de periode tot en met oktober 2025 wordt bij loonsverhogingen automatisch gekeken naar inflatie en prijsstijgingen.

Naast Onderhoud NL gaven FNV, CNV en LBV hun fiat aan de vierjarige cao. Behalve meer loon kan er ook nog een bonus volgen als de doelen voor een verminderd ziekteverzuim worden gehaald.

Een nieuwe naam

Ook staan in de cao regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken. Verder krijgen werknemers in de sector jaarlijks twee betaalde dagen voor bijscholing. De nieuwe cao krijgt ook een nieuwe naam: Cao voor het Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG).

Leden van de vakbonden en werkgeversorganisatie stemmen de komende weken over het gesloten akkoord.

Door: ANP