Hogere energie- en klimaatprijzen zorgen voor dure gebakken bouwmaterialen

Branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in Velp verwacht binnen afzienbare termijn forse prijsstijgingen van gebakken bouwmaterialen. Oorzaak is de aanhoudende stijging van de energieprijs, met name die van aardgas. Aardgas is voor fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zowel brandstof als grondstof en daarmee onmisbaar voor het productieproces. “Aan prijsstijgingen voor bouwkeramiek lijkt niet meer te ontkomen”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal. Dit meldt de KNB.

Aardgas speelt naast klei de hoofdrol in de productie van gebakken bouwmateriaal. Het gas is nodig voor het bereiken van zeer hoge temperaturen, maar is ook onderdeel van het product zelf doordat het een verbinding met de kleimineralen aangaat. De prijs van aardgas bepaald daardoor ook de totale kostprijs van bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels.

Hogere klimaatkosten

Naast de forse gasprijzen hebben de baksteen-, tegel- en dakpanfabrikanten ook te maken met fors hogere klimaatkosten. De wereldwijd enorme vraag naar gas en steenkool voor elektra-opwekking heeft de prijs voor CO2-emissierechten eveneens tot recordniveaus opgedreven. De keramiek-fabrikanten hebben deze rechten nodig om te kunnen produceren. 

KNB verwacht dat de samenloop van deze excessieve stijgingen binnen afzienbare termijn een merkbare invloed gaat hebben op de prijs van bouwkeramiek. Daarin loopt het overigens niet helemaal uit de pas met andere bouwmaterialen zoals staal en hout, waarvan de prijzen om uiteenlopende redenen al eerder stegen.

Internationale concurrentiepositie

De branchevereninging roept de overheid op om de gevolgen van de hogere energieprijzen serieus te nemen, ook voor de industrie zoals van bouwkeramiek. De hoge prijzen verzwakken de ondernemingen op een moment dat deze aan de vooravond staan van forse klimaatinvesteringen en verduurzaming van producten en processen. Verder ziet koepel KNB in het buitenland al overheidsmaatregelen voor burgers én bedrijven zoals het bevriezen of begrenzen van energieprijzen en het verlagen of opschorten van energiebelasting. Zonder nader Nederlands beleid zal dit de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse fabrikanten verstoren.

Door: Nationale Bouwgids
Beeld: ANP