Personeel in de bouw

Kan actieve begeleiding de stap om te werken in de bouw verkleinen? Om de personeelstekorten in de bouw het hoofd te bieden, is daadkracht nodig. Starten met werken in de bouw kan laagdrempeliger worden gemaakt, waardoor meer jongeren en zij-instromers de stap zetten. Het vraagt ook iets van de bedrijven, want hoe kunnen zij dit alles faciliteren? De juiste ondersteuning en begeleiding op de werkplaats maakt het voor bedrijven én haar werknemers makkelijker. Ontdek hoe tijd investeren in bouwend personeel het verschil kan maken. 

Personeel begeleiden op de werkvloer

Bedrijven staan voor een uitdaging: niet alleen moeten ze creatief zijn in de zoektocht naar nieuw personeel, ze moeten ook de juiste begeleiding bieden om werknemers langer te binden. Investeren in de toekomst is evenwel de weg naar een duurzame oplossing van de personeelstekorten, óók binnen de bouw. Hoe kunnen bedrijven de werksituatie dermate inrichten, dat zij niet inboeten op de productiviteit op de werkvloer, en toch maatwerk kunnen bieden in de begeleiding van nieuwe werknemers?

Om dit te stimuleren kunnen werkgevers een beroep doen op diverse regelingen. Daar zit ook een financiële component in, want bij de begeleiding van een nieuwe werknemer dient vaak een opleiding aangeboden te worden. Dit zien we ook bij het leerwerktraject. Nieuwe werknemers zonder de beoogde bagage en ervaring, worden binnen dit traject op de werkvloer opgeleid. Daar zit een deel opleiding en een groter deel praktijkervaring in. Ten einde van het leerwerktraject kan de werkgever vervolgens besluiten de werknemer vast aan te nemen. Om het leerwerktraject te bekostigen, kunnen werkgevers een beroep doen op financiële compensatie.

De andere kant: werknemers begeleiden

Rondom de begeleiding van nieuwe medewerkers wordt in de meeste gevallen een vaste werknemer uit het werkveld aangewezen. Dat resulteert in een verminderde arbeidsproductiviteit gedurende de actieve begeleiding. Het begeleiden van nieuwe medewerkers kost je als bedrijf dus geld, maar daar kan je (deels) voor gecompenseerd worden binnen de loonkostensubsidie regeling. Twijfel je als bedrijf over het aanbieden van een meelooptraject of wil je op laagdrempelige wijze nieuw personeel aantrekken? Dan kan een WSP-adviseur langskomen om de personeelsvraag te koppelen aan slimme oplossingen, waarmee je als bedrijf doeltreffend geholpen bent. 

Extra steunmaatregelen tijdens de coronamaatregelen

Vanuit de overheid zijn daarnaast extra steunmaatregelen van kracht, waar je als bedrijf ook een beroep op kunt doen. Zeker binnen de bouw, waar de vraag naar personeel groot is, zijn dergelijke regelingen van wezenlijk belang. Het voorkomt dat bedrijven te veel financiële risico’s moeten nemen in de zoektocht naar nieuwe werknemers, en biedt ze de ruimte om stabiel door te groeien.