Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als zeer ongunstig

De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de eerste interactieve Startersmonitor zijn nu beschikbaar. Dit meldt Starten op de woningmarkt. 

Ruim 6.300 respondenten vulden afgelopen zomer de vragenlijst in. Uit de uitkomsten blijkt onder meer dat 8 op de 10 starters de huidige markt als ongunstig kwalificeert. Maar liefst 92 procent van de starters die nu bij hun ouders woont, woont liever op zichzelf. Starters geven zichzelf verder een slagingskans van slechts 35 procent. Ruim de helft van de starters is bovendien ontevreden over de huidige woonsituatie. Bijna de helft zoekt al langer dan een jaar naar een woning. 13 procent zelfs langer dan drie jaar.

Situatie van starters op woningmarkt 

De Startersmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd. Met de gegevens die daarmee worden verzameld willen de initiatiefnemers nog beter inzicht krijgen in de situatie van starters op de woningmarkt. De uitkomsten van de monitor geven een indicatief beeld van de starter op de woningmarkt en moeten partijen aanzetten tot een betere herkenning van de problematiek en bijdragen aan een oplossing ervan.

Door: Nationale Bouwgids