Vakkrachten in de bouw

Een tekort aan vakmensen en aannemers: het is gemeengoed geworden in de bouw. Evenals in andere sectoren overigens. Het is gegeven waar bouwbedrijven en gemeenten mee hebben te maken. Is er een uitweg, en hoe kunnen bedrijven het tij keren? De vraag vanuit de markt blijft namelijk maar toenemen, en dus zullen bedrijven in de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten.  

Tekorten in de bouw wegwerken

Het doel komt dichterbij, de oplossing niet: in 2030 moeten er in totaal 1 miljoen huizen bij zijn gebouwd. Het ontbreekt de bouwsector echter aan ‘handjes’. De nood is inmiddels zo hoog, dat de kans groot is dat de deadline van 2030 niet gehaald gaat worden. Wel wordt er gewerkt aan oplossingen, waarmee op korte én lange termijn personeelstekorten worden opgelost. Zo worden projecten opgezet waarmee studenten op een praktijkgerichte manier worden voorbereid op de werkvloer. Een voorbeeld zijn levensechte bouwplaatsen, waar men zich in de praktijk kan oriënteren op een toekomstige baan in de bouw.

Bedrijven kunnen hier slim op inspelen, door deze praktijkgerichte werkplekken actief te ondersteunen. Betrokkenheid tonen bij projecten die de bouw in een positief licht plaatsen. En, het is een interessant podium om talent te ontdekken. Hoe kunnen bedrijven hiervan profiteren?

Kansen bieden in de bouw

Om de afstand tussen scholen en bouwbedrijven kleiner te maken, is de praktijk de plek waar studenten kunnen excelleren. Bedrijven kunnen hier van dichtbij meekijken, talenten ontdekken en kansen bieden waar die zich voordoen. Studenten die hun kennis, expertise en kwaliteiten op de werkvloer laten zien, kunnen door het bedrijf bijvoorbeeld een leerwerktraject aangeboden krijgen. Binnen een dergelijk traject ontvangen starters in de bouw actieve begeleiding in de periode van een aantal maanden, waarna het bedrijf kan besluiten om al dan niet verder te gaan. Het vraagt niet om een uitgebreide sollicitatieperiode, en levert direct handen op de werkvloer op.

Goede intenties, maar geen ruimte voor begeleiding

Als ondernemer in de bouw is het een vervelende paradox; je hebt wel de intentie om nieuw personeel aan te nemen, maar het loopt spaak bij het aanbieden van begeleiding op de werkvloer. Je zit namelijk al met personele problemen, en kunt absoluut geen handen missen. Het volgende project staat alweer voor de deur, en dus laat je de kans op een nieuwe werknemer schieten. Onnodig, zeker wanneer je weet dat er alternatieven zijn om tóch de gewenste ondersteuning te bieden aan bouwtalent dat zich aandient.

Dit is mogelijk dankzij de loonkostensubsidie. Een jobcoach kan op afstand zorgen voor de gewenste begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer de student vragen heeft over procedures in de bouw of technische vraagstukken. Die actieve begeleiding (op afstand) zorgt ervoor dat de werknemer gemotiveerd aan het werk gaat, en dat verkleint de kans op uitval.

Aan de slag in de bouw

Een gezamenlijke aanpak kan de personeelstekorten in de bouw in de komende jaren oplossen. Handen op de werkvloer, door slimme oplossingen voor bedrijven. De risico’s worden daarmee beperkt, waardoor bedrijven daadwerkelijk de ruimte krijgen om te investeren in hun personeelsbestand. Met die nieuwe zienswijze kunnen we deadline voor 2030 misschien wél halen: 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland.