Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Zeven nieuwe duurzame wijken van de toekomst in Gelderland

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
7 nieuwe wijken in Gelderland sloten aan bij het programma Wijk van de Toekomst. In het programma werken bewoners samen met hun gemeente en andere initiatiefnemers aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ze nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit meldt de provincie Gelderland. 

Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig: een Wijk van de Toekomst. Ze willen niet alleen energie besparen en overschakelen op duurzame energie. In een Wijk van de Toekomst kan iedereen prettig wonen en werken, zonder bijvoorbeeld wateroverlast of hittestress. Ook kunnen bewoners van zo’n wijk gebruik maken van duurzaam vervoer. In Gelderland nemen nu 29 wijken, dorpen en of buurten deel aan het programma en nog eens 13 anderen willen zich aansluiten.

Onderlinge kennis 

Het is een enorme opdracht om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vraagt tijd, energie en ook financiële middelen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze veranderingen. De provincie hoopt daarom dat in 2022 nog meer Gelderse wijken, dorpen of buurten aan het programma meedoen. Het programma Wijk van de Toekomst biedt op veel vlakken ondersteuning in het proces van verduurzamen en vergroening. Deelnemers wisselen onderling kennis uit als een lerende community, waardoor maatregelen sneller worden uitgevoerd. 

Wijkcoalitie 

Het programma Wijk van de Toekomst presenteert met trots haar nieuwe huisstijl en website. Er is hard gewerkt om Wijk van de Toekomst klaar te maken voor groei. Deze is zichtbaar in de toegankelijke en actiegerichte communicatie, waarin de belangrijke rol van de wijkcoalitie centraal staat. Die wijkcoalitie bestaat uit een samenwerking tussen actieve bewoners, gemeenteambtenaren, netwerkbeheerders, woningcorporaties en andere betrokkenen die werken aan hun gezamenlijke doelen.

Duurzaam 

Tot 2030 moeten zeker 500.000 huizen duurzamer worden gemaakt. Dat betekent dat huizen niet meer verwarmd worden door boilers op aardgas, maar door warmtenetten, warmtepompen of infrarood-panelen. Ook de elektriciteit die in de huizen wordt gebruikt is duurzaam opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Provincie Gelderland, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties werken hard aan een duurzame gebouwde omgeving. De provincie helpt met Wijk van de Toekomst mee om deze doelen te halen. Met de wijken die zich al hebben aangesloten, doen ze ervaring op om de verandering in 1.600 wijken in Gelderland te versnellen. 

Door: Nationale Bouwgids

07 december '23 ( 8:49)

Toename aan familiehypotheken kan leiden tot hogere huizenprijzen

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

07 december '23 ( 8:33)

Wachttijd ketelmonteurs kan oplopen deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland.

07 december '23 ( 6:03)

Huurwoningen dalen in 2024 verder in waarde

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.