Zeven nieuwe duurzame wijken van de toekomst in Gelderland

7 nieuwe wijken in Gelderland sloten aan bij het programma Wijk van de Toekomst. In het programma werken bewoners samen met hun gemeente en andere initiatiefnemers aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ze nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit meldt de provincie Gelderland. 

Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig: een Wijk van de Toekomst. Ze willen niet alleen energie besparen en overschakelen op duurzame energie. In een Wijk van de Toekomst kan iedereen prettig wonen en werken, zonder bijvoorbeeld wateroverlast of hittestress. Ook kunnen bewoners van zo’n wijk gebruik maken van duurzaam vervoer. In Gelderland nemen nu 29 wijken, dorpen en of buurten deel aan het programma en nog eens 13 anderen willen zich aansluiten.

Onderlinge kennis 

Het is een enorme opdracht om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vraagt tijd, energie en ook financiële middelen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze veranderingen. De provincie hoopt daarom dat in 2022 nog meer Gelderse wijken, dorpen of buurten aan het programma meedoen. Het programma Wijk van de Toekomst biedt op veel vlakken ondersteuning in het proces van verduurzamen en vergroening. Deelnemers wisselen onderling kennis uit als een lerende community, waardoor maatregelen sneller worden uitgevoerd. 

Wijkcoalitie 

Het programma Wijk van de Toekomst presenteert met trots haar nieuwe huisstijl en website. Er is hard gewerkt om Wijk van de Toekomst klaar te maken voor groei. Deze is zichtbaar in de toegankelijke en actiegerichte communicatie, waarin de belangrijke rol van de wijkcoalitie centraal staat. Die wijkcoalitie bestaat uit een samenwerking tussen actieve bewoners, gemeenteambtenaren, netwerkbeheerders, woningcorporaties en andere betrokkenen die werken aan hun gezamenlijke doelen.

Duurzaam 

Tot 2030 moeten zeker 500.000 huizen duurzamer worden gemaakt. Dat betekent dat huizen niet meer verwarmd worden door boilers op aardgas, maar door warmtenetten, warmtepompen of infrarood-panelen. Ook de elektriciteit die in de huizen wordt gebruikt is duurzaam opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Provincie Gelderland, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties werken hard aan een duurzame gebouwde omgeving. De provincie helpt met Wijk van de Toekomst mee om deze doelen te halen. Met de wijken die zich al hebben aangesloten, doen ze ervaring op om de verandering in 1.600 wijken in Gelderland te versnellen. 

Door: Nationale Bouwgids