Vanwege woningcrisis moet Amsterdam urgentieregels aanscherpen

Omdat we in een wooncrisis zitten met een enorme vraag naar huizen en een klein aanbod, lukt het niet meer om iedereen met een urgentie snel een woning toe te wijzen. Daarom zijn we genoodzaakt om de huidige urgentieregels aan te scherpen, waardoor we de mensen kunnen blijven helpen die het ’t zwaarst hebben. Dat gebeurt begin december. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Neem bijvoorbeeld de 1800 sociale huurwoningen die de gemeente Amsterdam nu jaarlijks reserveert voor ‘kwetsbare groepen’. Dit jaar alleen al komt de gemeente 2000 woningen te kort voor sociaal en medisch urgenten, mensen die begeleid moeten wonen en statushouders.

Onorthodoxe oplossingen 

De gemeente probeert nu meer huizen te bouwen en te kijken naar onorthodoxe oplossingen, zoals opvang in hotels en ‘dubbelgebruik’ van kantoren: overdag werken en ’s nachts mensen opvangen. Ook probeert ze met het Rijk afspraken te maken over een eerlijker woningverdeling, maar deze oplossingen gaan niet snel genoeg. Als de gemeente niets doet, dan kan dat een urgentie betekenen dat woningzoekenden nog 4 jaar moeten wachten. Het uitgangspunt van Amsterdam is en blijft dat er niemand op straat hoeft te slapen. Daarom is het nodig om de huidige urgentieregels aan te scherpen.

Door: Nationale Bouwgids