Normal_rss_entry-335042

Woningcorporaties hebben vorig jaar 15.199 nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Dat is een stuk meer dan het jaar ervoor, zegt corporatiekoepel Aedes. De meeste van de woningen zijn sociale huurwoningen en gebouwd op plekken waar volgens Aedes veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis.

In 2013 bouwden woningcorporaties nog bijna 30.000 woningen en in dat jaar werd ook de verhuurderheffing ingevoerd. Vervolgens is dat aantal bij lange na niet meer gehaald. Corporaties betalen de verhuurderheffing, een jaarlijkse belasting, over het bezit van de meest betaalbare huurwoningen.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen

Een coalitie van 34 organisaties op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn sprak eerder dit jaar nog af de komende tien jaar 1 miljoen huizen te bouwen. Zo moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. De woningcorporaties willen hun productie verhogen naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

De organisaties hebben deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de Actieagenda Wonen. Samen met het volgende kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Volgens de coalitie komt Nederland al meer dan 330.000 huizen tekort en dreigt wonen voor veel mensen onbetaalbaar te worden.

Door: ANP