Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Kostenvoordelen voor bedrijven in de zoektocht naar personeel

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
Voor bedrijven in de bouw is het de laatste jaren een rollercoaster. De intrede van de coronacrisis leidde in eerste instantie tot een stop op het aantal nieuwe opdrachten, maar de nijpende tekorten op de woningmarkt hebben er inmiddels voor gezorgd dat er meer gebouwd moet worden. En snel, want in 2030 zouden er volgens ramingen 1 miljoen nieuwe woningen moeten staan. Zover is het nog niet, want er moet eerst nog maar eens gebouwd worden. 

Oplossing voor personeelstekort bouw?

De kostenvoordelen waar bedrijven een beroep op kunnen doen, moeten er in de komende jaren voor gaan zorgen dat bedrijven zonder al te grote risico’s nieuw personeel de kans kunnen geven. Twijfels worden hiermee weggenomen, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel met een gedeeltelijke arbeidsbeperking of ingeburgerde vluchtelingen die hun intrede doen op de arbeidsmarkt. Niet alleen kunnen deze groepen wel degelijk een bijdrage leveren aan bedrijven, ook kunnen bouwbedrijven financieel gecompenseerd worden wanneer zij ruimte maken voor de begeleiding. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

In de praktijk zouden bedrijven in de bouw kunnen kiezen voor het leerwerktraject. Bedrijven nemen dan mensen aan uit groepen die vaak onderbelicht blijven: vluchtelingen, 50 plussers en personen met een arbeidsbeperking. Maar ook enthousiaste jongeren die zich willen bewijzen in het werkveld. Nieuwe medewerkers kunnen zich binnen het leerwerktraject ook eenvoudiger aanpassen aan de bedrijfscultuur, waardoor een duurzame samenwerking tot stand komt.

Gebruikmaken van kostenvoordelen

Voor bedrijven in de bouw is het prettig om gebruik te kunnen maken van kostenvoordelen. Dit creëert kansen om meer mensen toegang te geven tot de werkvloer, en kan zodoende dienen als langgekoesterde oplossing voor de personeelstekorten in de bouw. Zo kunnen ondernemers ook een beroep doen op (tijdelijke) loonkostensubsidie.

Heb je als ondernemer tijd nodig om personeel op te leiden, dan ontvang je voor deze tijdelijke inwerktijd financiële compensatie. Ook kan je als bedrijf een jobcoach inschakelen, welke de kandidaat voor de functie gaat begeleiden. Begeleiding kost je als bedrijf dan (vrijwel) geen geld, en dus wordt het makkelijker om personeel aan te nemen dat nog niet volledig binnen het functieprofiel past.

Risico’s beperken, kansen groeien

Bedrijven kunnen het aannemen van nieuw personeel als een (te) grote stap zien. Door gunstige voorwaarden te creëren voor ondernemers worden de risico’s beperkt, zowel technisch als financieel. Dat biedt voor beide partijen kansen, want bedrijven kunnen dankzij de diverse regelingen en kostenvoordelen vrij van risico’s aan de slag met de groei van hun bedrijf. Voor werknemers die op zoek zijn naar een baan in de bouw groeien de kansen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld binnen het leerwerktraject in een vooraf afgesproken periode bewijzen.

Het leerwerktraject is ook nog eens op zo’n manier ingericht, dat de banenkans substantieel groeit. Bedrijven moeten voorafgaand aan het leerwerktraject namelijk aangeven de intentie te hebben om verder te gaan met de kandidaat voor de functie. Dat maakt het voor diverse doelgroepen die zich oriënteren in de bouw makkelijk om de stap te zetten. Voor bedrijven vormen de diverse regelingen vooral een incentive om hun personeelsbeleid op een vertrouwde manier in te richten. Meer ruimte voor nieuwe mensen, en dus potentieel groei. 

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.