Kostenvoordelen bouw

Voor bedrijven in de bouw is het de laatste jaren een rollercoaster. De intrede van de coronacrisis leidde in eerste instantie tot een stop op het aantal nieuwe opdrachten, maar de nijpende tekorten op de woningmarkt hebben er inmiddels voor gezorgd dat er meer gebouwd moet worden. En snel, want in 2030 zouden er volgens ramingen 1 miljoen nieuwe woningen moeten staan. Zover is het nog niet, want er moet eerst nog maar eens gebouwd worden. 

Oplossing voor personeelstekort bouw?

De kostenvoordelen waar bedrijven een beroep op kunnen doen, moeten er in de komende jaren voor gaan zorgen dat bedrijven zonder al te grote risico’s nieuw personeel de kans kunnen geven. Twijfels worden hiermee weggenomen, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel met een gedeeltelijke arbeidsbeperking of ingeburgerde vluchtelingen die hun intrede doen op de arbeidsmarkt. Niet alleen kunnen deze groepen wel degelijk een bijdrage leveren aan bedrijven, ook kunnen bouwbedrijven financieel gecompenseerd worden wanneer zij ruimte maken voor de begeleiding. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

In de praktijk zouden bedrijven in de bouw kunnen kiezen voor het leerwerktraject. Bedrijven nemen dan mensen aan uit groepen die vaak onderbelicht blijven: vluchtelingen, 50 plussers en personen met een arbeidsbeperking. Maar ook enthousiaste jongeren die zich willen bewijzen in het werkveld. Nieuwe medewerkers kunnen zich binnen het leerwerktraject ook eenvoudiger aanpassen aan de bedrijfscultuur, waardoor een duurzame samenwerking tot stand komt.

Gebruikmaken van kostenvoordelen

Voor bedrijven in de bouw is het prettig om gebruik te kunnen maken van kostenvoordelen. Dit creëert kansen om meer mensen toegang te geven tot de werkvloer, en kan zodoende dienen als langgekoesterde oplossing voor de personeelstekorten in de bouw. Zo kunnen ondernemers ook een beroep doen op (tijdelijke) loonkostensubsidie.

Heb je als ondernemer tijd nodig om personeel op te leiden, dan ontvang je voor deze tijdelijke inwerktijd financiële compensatie. Ook kan je als bedrijf een jobcoach inschakelen, welke de kandidaat voor de functie gaat begeleiden. Begeleiding kost je als bedrijf dan (vrijwel) geen geld, en dus wordt het makkelijker om personeel aan te nemen dat nog niet volledig binnen het functieprofiel past.

Risico’s beperken, kansen groeien

Bedrijven kunnen het aannemen van nieuw personeel als een (te) grote stap zien. Door gunstige voorwaarden te creëren voor ondernemers worden de risico’s beperkt, zowel technisch als financieel. Dat biedt voor beide partijen kansen, want bedrijven kunnen dankzij de diverse regelingen en kostenvoordelen vrij van risico’s aan de slag met de groei van hun bedrijf. Voor werknemers die op zoek zijn naar een baan in de bouw groeien de kansen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld binnen het leerwerktraject in een vooraf afgesproken periode bewijzen.

Het leerwerktraject is ook nog eens op zo’n manier ingericht, dat de banenkans substantieel groeit. Bedrijven moeten voorafgaand aan het leerwerktraject namelijk aangeven de intentie te hebben om verder te gaan met de kandidaat voor de functie. Dat maakt het voor diverse doelgroepen die zich oriënteren in de bouw makkelijk om de stap te zetten. Voor bedrijven vormen de diverse regelingen vooral een incentive om hun personeelsbeleid op een vertrouwde manier in te richten. Meer ruimte voor nieuwe mensen, en dus potentieel groei.