Bouw personeel

De bouw is de laatste maanden weer bezig met een opmars. Niet alleen het aantal bouwprojecten loopt op, ook willen steeds meer mensen in de bouw werken. Elektromonteurs, metselaars, loodgieters, maar ook aannemers en projectleiders. Desondanks blijft de vraag naar nieuw personeel onverminderd hoog, te meer omdat er simpelweg ‘gebouwd moet worden’. De bouwsector heeft zich ten doel gesteld om in 2030 1 miljoen nieuwe huizen te bouwen. Een optimistisch doel, dat alleen gehaald kan worden wanneer bedrijven voldoende personeel kunnen werven. Waar moet een bouwbedrijf kijken in de zoektocht naar nieuw personeel?

Kansen bieden aan nieuw personeel

Enthousiaste jongeren, vluchtelingen of 50 plussers. Het zijn groepen die een kans verdienen in de bouw. Bedrijven moeten evenwel een afweging maken; in hoeverre zijn zij in staat om onervaren vakkrachten te laten instromen, zeker nu het al zo druk is? Ook talentvolle mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking kunnen nog altijd van waarde zijn. Echter, wanneer men eenmaal iemand in dienst heeft genomen, dan is het vaak lastig om hier weer van af te komen op momenten dat het rustiger is. Dankzij loonkostensubsidie blijven de (financiële) risico’s beperkt.

Het Werkgeversservicepunt Fryslân Werkt! helpt bedrijven bij het werven van nieuw personeel. Zij nemen de wervingsprocedure over van bedrijven, en selecteren geschikte vakkrachten die direct kunnen instromen binnen het bedrijf. Beschikken deze mensen nog niet over de expertise die gevraagd wordt door het bedrijf, dan kunnen zij binnen de regelingen van de loonkostensubsidie gebruikmaken van actieve begeleiding door een jobcoach.

Kiezen voor zij-instromers

Een andere optie zijn de zij-instromers. Dit zijn de mensen die vanuit een andere sector de overstap maken naar de bouw. Wat veel mensen bijvoorbeeld onderschatten, is wat men in de bouw kan verdienen. En hoe meer dat onder de aandacht komt, hoe aantrekkelijker de stap is om als zij-instromer te kiezen voor de bouw. Hoe weet je als bedrijf of je beschikt over een geschikte kandidaat voor de openstaande vacature?

Het leerwerktraject biedt uitkomst. Omdat je van te voren niet altijd kunt inschatten of iemand geschikt is, kan je als bedrijf een leerwerktraject aanbieden. Dat biedt veel voordelen voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever heeft een vacature snel vervuld, terwijl de werknemer de ruimte krijgt om te werken én leren bij één baas. De band tussen werknemer en werkgever zal hierdoor eveneens een impuls krijgen, waardoor de werknemer na afloop van het leerwerktraject sneller geneigd is om bij de werkgever aan te blijven. Een duurzame investering in de toekomst van je bedrijf, dus.

Aandacht voor de bouw

Met de huidige krapte op de woningmarkt in het achterhoofd, is het belangrijk om ook in de komende jaren aandacht te geven aan de bouw. Dat wil zeggen: meer mensen enthousiasmeren om aan de slag te gaan in deze sector. En daar is vaak maar één ding voor nodig: de drempels weghalen. Het aantrekkelijk maken om in de bouw aan het werk te gaan, en de stap zo klein mogelijk houden. Werkgevers bekleden hierin zelf een rol, door gebruik te maken van regelingen die het arbeidsproces versnellen en de kansen voor nieuwe mensen in de bouw vergroten.