Bouwend Nederland geeft coalitiepartijen compliment voor regeerakkoord

Bouwend Nederland geeft de coalitiepartijen een compliment voor het regeerakkoord. Volgens de brancheorganisatie is er aandacht voor alle onderwerpen waar het aandacht voor heeft gevraagd. Zo komt er een eind aan de verhuurderheffing en wordt er geld uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van wegen, spoor en bruggen.

De door woningcorporaties gewraakte verhuurderheffing wordt afgeschaft door het nieuwe kabinet. In plaats van deze belasting die de corporaties jaarlijks afdragen, moeten er bindende afspraken komen met de corporaties over de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie en verduurzaming. De corporaties klaagden dat zij daar niet genoeg geld voor overhielden.

Meer woningen

De coalitie wil meer woningen gaan bouwen, 100.000 per jaar. De afgelopen jaren was het streefcijfer 75.000. Bouwend Nederland noemt het positief dat een nieuwe minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening daar regie over gaat voeren. Daarnaast stelt het nieuwe kabinet de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor onder meer de aanleg van infrastructuur om nieuwe woningen te ontsluiten.

NVM

Makelaarsvereniging NVM ziet veel van zijn eigen aanbevelingen terug in het regeerakkoord zoals een specifieke minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de plannen voor de bouw van veel meer woningen. De branchevereniging put "het nodige vertrouwen" uit de plannen, maar beseft dat de "uiteindelijke resultaten" behaald moeten worden door daden in de komende tijd.

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis vindt het goed dat het kabinet bij de woningbouw inzet op huizen voor starters, middeninkomens en ouderen. "Studenten, spoedzoekers en arbeidsmigranten krijgen meer kans op een woning met de bouw van jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen en nog eens 15.000 woningen door transformatie van kantoorgebouwen", stelt de vereniging voor huizenbezitters. VEH laat weten "voorzichtig optimistisch" te zijn over het regeerakkoord.

Bouwend Nederland is daarnaast blij dat er de komende jaren veel geld wordt uitgegeven om het stikstofprobleem aan te pakken en voor de energietransitie. Wat betreft het stikstofdossier hoopt de brancheorganisatie dat er volgend jaar al extra geld beschikbaar komt "zodat 2022 geen verloren jaar wordt".

Door: ANP