Afhankelijk van buitenlandse energie, meerderheid Nederlanders wil dat niet

De laatste week van december stappen normaal gesproken veel mensen over naar een andere energieleverancier. Maar de alsmaar stijgende energieprijzen werken remmend. Slechts 9 procent geeft aan dit jaar van plan te zijn over te stappen. Veel mensen zijn daarnaast bang dat de rekening straks niet meer betaald kan worden en vinden dat we minder afhankelijk moeten worden van buitenlandse energie. Mensen weten daarnaast niet goed waar hun energie vandaan komt en kunnen niet beoordelen of hun energieleverancier echt groen is (61 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Pure Energie, uitgevoerd door DirectResearch onder ruim 1000 respondenten. Dit meldt Het PR Bureau.  

Het nieuwe kabinet zet, naar eigen zeggen, stevig in op het klimaat. Het onderwerp is het tweede hoofdstuk in het regeerakkoord en de plannen zijn om veel te investeren in duurzame energie. Goed nieuws volgens velen, al maken mensen zich ook zorgen. Met name over de vraag of, vanwege de huidige prijsstijgingen van energie, de rekening straks nog wel te betalen is (39 procent).

Overstappen vanwege financiële reden 

Niet voor niets geeft 81 procent van de mensen aan vooral over te stappen vanwege financiële redenen. Voorbeelden van deze redenen zijn: kijken of het goedkoper kan, te hoge maandlasten en de zekerheid van vast tarief. Dit staat in groot contrast met de kleine 10 procent die overstapt vanwege een groener en duurzamer alternatief. Terwijl Nederlanders wel de urgentie voelen dat er geïnvesteerd moet worden in eigen duurzame energiebronnen (65 procent) en ook vinden dat we als land niet te afhankelijk moeten zijn van andere landen (59 procent).

Meer betalen voor groene stroom 

Op de vraag of men bereid is meer te betalen voor 100 procent groene stroom uit Nederland, antwoordt 33 procent bevestigend. Toch een aanzienlijke groep, gezien de huidige hoge energieprijzen. Hoeveel men bereid is meer te betalen loopt uiteen (53 procent tot 10 euro per maand, 81 procent tot 50 euro per maand en 11 procent maar liefst meer dan 100 euro per maand).

Onwetendheid 

De twijfel die de andere groep mensen heeft, zou voor een deel verklaard kunnen worden door het feit dat meer dan de helft (52 procent) aangeeft niet te weten waar hun stroom precies vandaan komt. Ook weten veel mensen (50 procent) niet of er groene of grijze stroom door de kabels de huiskamer binnenkomt. Hier ligt dus nog veel terreinwinst, zowel voor consumenten als voor energieleveranciers.

Door: Nationale Bouwgids