Werknemers metaal- en technieksector gaan volgend jaar verder staken

Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector gaan volgend jaar verder met hun stakingenreeks. Voor de feestdagen vonden er al zo'n twintig grote regionale stakingen plaats verspreid over het land. Vakbond FNV wil in 2022 nog meer van dit soort acties opzetten, net zo lang totdat de werkgevers akkoord gaan met de eisen voor een betere cao.

"We hebben nu even pauze vanwege de feestdagen. Maar begin volgend jaar komen we weer bij elkaar om nieuwe stakingsdagen te plannen", zegt een woordvoerder van de bond. Volgens hem hebben er al duizenden medewerkers gestaakt. Telkens is een groep bedrijven in een bepaalde regio aan de beurt. FNV heeft de indruk op deze manier de werkgevers behoorlijk dwars te zitten. Maar tot beweging bij de onderhandelaars van de werkgevers heeft het nog niet geleid, aldus de zegsman.

FWT

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, heeft al meermaals aangegeven de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog. De stakers vinden op hun beurt dat de werkgevers te weinig loonsverhoging bieden, nu de inflatie flink oploopt. Verder maakt het personeel zich zorgen over de vele openstaande vacatures in de sector.

Cao Metaal & Techniek

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven. Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf door personeel bij grotere metaal- en technologiebedrijven, die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden en werkgevers in deze sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.

Door: ANP