Normal_steeds_minder_meters_voor_een_steeds_hogere_huurprijs

Nieuwe huurders betaalden in het vierde kwartaal van 2021 vergeleken met het laatste kwartaal van 2020 gemiddeld 7,1 procent meer voor een eengezinswoning en 8,4 procent meer voor een appartement. De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter kale huur kwam hiermee uit op 10,71 euro voor eengezinswoningen en 15,60 euro voor appartementen. Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers transactiedata vrije sector huurwoningen van NVM en VGM NL, meldt NVM. 

In tegenstelling tot voorgaande kwartalen stegen de huurprijzen vrijwel overal weer, zowel in het kale, gemeubileerde als gestoffeerde segment. Opvallend is dat de regio Amsterdam/Amstelveen na twee kwartalen van daling nu weer een flinke huurprijsstijging laat zien. Enkel in de regio Utrecht/Amersfoort is de huurprijsstijging maar minimaal en de gemeente Haarlem laat zelfs een flinke huurprijsdaling zien. Wat vooral zorgen baart is de verdere daling van het aantal transacties én de almaar verder dalende gemiddelde woonoppervlakte.

Vrije sector huurmarkt loopt vast

NVM-voorzitter Onno Hoes ziet de vrije sector huurwoningmarkt steeds meer vastlopen: “Net als de koopwoningmarkt zit de huurmarkt in een vicieuze cirkel van weinig aanbod, een almaar groeiende vraag en daardoor forse huurprijsstijgingen. Huurders stromen niet door omdat ze ergens anders de hoofdprijs moeten betalen. Daarnaast zijn de woonlasten voor huurders flink toegenomen door de fors gestegen energieprijzen. Door de zelfbewoningsplicht die vrijwel alle grote gemeenten per 1 januari 2022 hebben ingevoerd, droogt het aanbod nóg verder op. De vooruitzichten zijn daarmee alles behalve rooskleurig.”

Benoeming minister voor Volkshuisvesting

“Een lichtpuntje is de benoeming van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening”, aldus Hoes. “Gecombineerd met de zinsnede in het regeerakkoord dat het voor beleggers rendabel moet blijven om in de vrije sector te investeren, hopen we dat dit de bouwproductie ten goede komt. NVM-makelaars staan klaar om de lokale en regionale overheid hierbij met raad en daad bij te staan. Ook de bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers denken hier graag met hun opdrachtgevers – de particuliere en institutionele beleggers – over mee. Als experts brengen we de vraag in kaart, haken we investeerders en beleidsbepalers aan, stellen we onze nieuwste data ter beschikking en pakken we door. Dat is wat huurders én investeerders van ons verwachten.”

Door: Nationale Bouwgids