Alleen in energiesector vorig jaar meer faillissementen

Van alle sectoren zijn afgelopen jaar alleen in de sector energie, water en milieu meer bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Meerdere energiebedrijven zijn eind vorig jaar omgevallen nadat gas en elektriciteit veel duurder waren geworden. Verder daalde het aantal faillissementen volgens de Kamer van Koophandel (KVK) vergeleken met 2020 met 41 procent, een duidelijk sterkere afname dan in dat eerste coronajaar.

Als reden voor die terugloop worden de steunmaatregelen vanuit de overheid gezien. "We moeten wel ernstig rekening houden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022", zegt honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling Josette Dijkhuizen aan Maastricht School of Management in een toelichting. "Uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en de verdere economische ontwikkeling."

In de gezondheidszorg en bouw kwamen er het afgelopen jaar juist veel ondernemingen bij. "Daar zit op dit moment de grootste potentie", aldus Dijkhuizen. Een reden hiervoor is volgens haar dat door de krapte aan personeel mensen die eerder in loondienst waren er nu voor kiezen zelf te gaan ondernemen.

Logistiek

Ook in de logistiek begonnen veel meer mensen een bedrijf, zoals zelfstandige taxichauffeurs en koeriers. Verder ziet KVK dat onder starters vorig jaar een groter deel vrouw was dan in 2020. "Meer inclusiviteit in ondernemerschap is van belang voor innovatie en maatschappelijke impact", meent de hoogleraar. "Dan gaat het niet alleen om meer vrouwen die ondernemen, maar ook om jongeren, migranten en statushouders, of bijvoorbeeld mensen met een beperking."

In de sector energie, water en milieu vielen in 2021 twintig bedrijven om, een toename van 33 procent op jaarbasis. In alle sectoren samen gingen volgens KVK vorig jaar 1535 ondernemingen failliet, tegenover ruim 2600 in 2020. Er waren tegelijkertijd in 2021 6 procent meer starters dan een jaar eerder.

Door: ANP