Normal_acm_focust_in_2022_ook_op_woningmarkt

Drie thema’s krijgen in 2022 extra aandacht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM): energietransitie & duurzaamheid, digitale economie en woningmarkt. De aandacht voor de woningmarkt is een nieuw thema waarmee de ACM wil bijdragen aan het zoeken naar oplossingen voor de krapte op de woningmarkt. Dit meldt ACM. 

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Elke twee jaar kijken we welke thema’s extra aandacht nodig hebben. Digitale economie en energietransitie & duurzaamheid blijven er daarom op staan. De woningmarkt is er nu bijgekomen. Markten goed laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst, is daarbij ons uitgangspunt. Dat doen we onder andere door mensen en bedrijven te beschermen tegen misleiding, manipulatie en misbruik van marktmacht.”

Krapte op de woningmarkt

Er is krapte op de woningmarkt. Daar zijn veel partijen aan zet om de markt beter te laten werken. De ACM draagt haar steentje bij door toezicht op huurbemiddelaars en makelaars aan te scherpen. Daarnaast doet de ACM onderzoek naar de marktmacht op de grondmarkt voor woningbouw. Dan gaat het vooral om te achterhalen waarom op grond waar wél op mag worden gebouwd, dat niet gebeurt.

Door: Nationale Bouwgids