Normal_rss_entry-345199

De investeringen in robots in de Nederlandse bouwsector zullen de komende jaren fors toenemen. Die robotisering is essentieel vanwege het tekort aan personeel, de woningnood en de energietransitie, meldt ABN AMRO in een nieuw rapport over de markt voor bouwrobots. Het gaat onder meer om drones, slooprobots en 3D-printers.

Volgens ABN AMRO zal de bouw tot 2030 waarschijnlijk zo'n 306 miljoen euro in robots investeren. Het aantal bouwrobots zou dan jaarlijks met 14 procent groeien. Er wordt al veel gebruik gemaakt van slooprobots maar nog niet van constructierobots. Het toepassen van drones zou wel snel kunnen toenemen. Volgens ABN AMRO loopt Nederland zo'n zeven jaar achter op koplopers als Duitsland en Zwitserland. "Het verschil komt voort uit de kleinere schaalgrootte van Nederland, de behoudendheid van bouwondernemers en het gebrek aan durfkapitaal", aldus de bank.

Woningen verbouwen

De komende jaren moeten enorme hoeveelheden woningen worden gebouwd, om het tekort terug te dringen. Daarnaast moeten veel woningen worden verbouwd vanwege de energietransitie. Tegelijkertijd neemt het aantal vakkrachten in de bouw af. Volgens ABN AMRO is op dit moment 23 procent van de vacatures onvervulbaar. Robots moeten een bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten. Ook verlagen ze de zogenoemde 'faalkosten' omdat ze minder uitvoeringsfouten maken dan mensen.

Gebruik van robots zou ook leiden tot minder materiaalgebruik en minder afval. "Met 3D-printers zijn bijvoorbeeld vrije vorm-ontwerpen mogelijk voor veel lichtere, maar even stevige bouwconstructies. Dit vereist minder materiaal", stelt de bank. "Dit geldt ook voor robots die in een fabriek gebouwonderdelen vervaardigen, ook wel bekend als 'prefab'." Daardoor is er minder transport nodig en minder werk op de bouwplaats, waardoor de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof lager is.

Door: ANP