Gemeenten scoren dikke onvoldoende voor bewonersparticipatie

Gemeenten investeren te weinig in bewonersparticipatie. Huiseigenaren geven lokale overheden met een 4,7 daarvoor een zware onvoldoende, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 7.361 huiseigenaren. Dit meldt VEH. 

Participatie is bij de gemeenteraadsverkiezingen voor veel kiezers een belangrijk thema. Voor 77 procent van de huiseigenaren is een politieke partij die communiceert en luistert naar haar inwoners een belangrijke factor bij de stemkeuze. Voor 26 procent is dit zelfs doorslaggevend, blijkt uit het onderzoek. 

Veranker participatie in coalitieakkoord

Huiseigenaren zijn zeer betrokken bij hun leefomgeving: 94 procent wil geïnformeerd worden over plannen, 87 procent wil daarover worden geraadpleegd. Zeven op de tien willen meedenken over oplossingen en ruim de helft wil actief samenwerken met de gemeente. Vereniging Eigen Huis roept gemeenten dan ook op om participatietrajecten hoog op de agenda te zetten en in de nieuwe coalitieakkoorden te verankeren.

Lage waardering voor bewonersparticipatie

Woningbezitters voelen zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij veranderingen in hun woonomgeving zoals grootschalige woningbouw, de bouw van windmolens, zonneparken en de aanleg van wegen of ondergrondse leidingen. Een derde van de ruim 7.300 respondenten is hierover wel tevreden.

Meer dan de helft van de huiseigenaren heeft te maken gehad met een besluit dat het aanzien of het karakter van hun buurt verandert. De mate van participatie bleef daarbij vaak steken bij beloften die gemeenten maar zelden waarmaken. Lage waarderingscijfers zijn er voor de effectrapportages voor omwonenden (3,5) en voor tijdige en heldere communicatie (4,5). Ook bieden gemeenten in de ogen van de respondenten zelden de gelegenheid aan bewoners om alternatieven aan te dragen voor aangekondigde bouwplannen. De waardering hiervoor blijft steken op een 3,1.

Minieme verbetering

De resultaten zijn een minieme verbetering vergeleken met het eerste participatieonderzoek van Vereniging Eigen Huis uit 2018. Destijds waardeerden huiseigenaren hun gemeenten met gemiddeld een 4,4 voor de mate waarin zij werden betrokken bij grootschalige bouwplannen. Op geen enkel punt haalden gemeenten toen een voldoende. Dat is ook deze keer het geval.

Door: Nationale Bouwgids