Woningen Utrechtse wijk Overvecht verduurzaamd

Om de leefbaarheid in de Utrechtse wijk Overvecht te verbeteren, gaat woningcorporatie Mitros in tien jaar tijd 250 miljoen euro investeren in het verduurzamen van 5.500 woningen. Een deel van het geld gaat naar de aanpak van criminaliteit. Dit meldt de Telegraaf. 

Ruim 30 procent van de woningen in Overvecht is in handen van Mitros. De woningcorporatie zegt een grote verantwoordelijkheid te voelen voor de wijk en de bewoners. Het doel is om over tien jaar een plek te hebben gecreëerd waar mensen graag wonen, werken en leven.

En dat is nu geregeld nog niet het geval, want Overvecht staat ook wel bekend als Over-slecht. Ja, er staan kansrijke nieuwbouwwoningen, maar de wijk staat ook bekend wegens de armoede, hoge criminaliteitscijfers en slechte gezondheid van de bewoners.

Afscheid nemen van overlastgevers

Een belangrijke oplossing, zoals in de Wijkvisie Overvecht te lezen is, is afscheid nemen van de overlastgevers. In een complex aan de Vulcanusdreef greep Mitros al eerder in. Hoewel het complex vernieuwd was, bleef de mate van criminaliteit hoog. Ouderen in de flat voelden zich er niet veilig en niemand wilde er wonen. De groep die de meeste overlast veroorzaakte werd uit de flat gezet en daarvoor in de plaats kwamen speciaal geselecteerde actieve en sociaal betrokken bewoners.

Door: Nationale Bouwgids / Johanne Levinsky