Kabinet mikt op grotere en meer niet- Russische gasvoorraad

Het kabinet wil voor de komende winter meer gas importeren uit andere landen en zorgen dat de gasopslagen goed gevuld zijn. Zo moet Nederland voor de energievoorziening minder afhankelijk worden gemaakt van Rusland. Daarnaast wil het kabinet versneld verduurzamingsmaatregelen treffen om het gasverbruik te verminderen.

Voor bedrijven is het door de hoge prijzen nu niet aantrekkelijk om gasopslagen helemaal te vullen. Daarom wordt gewerkt aan maatregelen om te zorgen dat toch voldoende reserves worden aangelegd. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een vulverplichting of aan het afdekken van prijsrisico's door de overheid.

"We zien al langere tijd dat de gasmarkt niet goed functioneert", zegt klimaat- en energieminister Rob Jetten. "Na de coronapandemie zijn de prijzen flink gestegen en zijn bedrijven onvoldoende bezig geweest gasvoorraden te vullen." We hebben volgens de bewindsman "geluk gehad" dat het geen heel koude winter is geweest.

Winterperiode

De Europese Commissie wil graag dat alle gasopslagen voor minimaal 90 procent gevuld zijn als de volgende winterperiode begint. "Dat is ook onze inzet", zegt Jetten. Hij denkt dat verleiden alleen daarbij niet voldoende zal zijn, en dat ook dwingender maatregelen nodig zijn. De overheid neemt dan de financiële risico's op zich.

Daarnaast moet snel de importcapaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) worden vergroot. Mogelijkheden daarbij zijn uitbreiding van een bestaande LNG-terminal in de haven van Rotterdam en de inzet van een drijvende lng-opslag in de Eemshaven. Beide opties worden nog verder uitgewerkt.

Het kabinet denkt er verder aan de energiebesparingsplicht voor bedrijven aan te scherpen. Ook komt er een campagne om de mogelijkheden tot energiebesparing, bijvoorbeeld door betere woningisolatie, bij huishoudens onder de aandacht te brengen.

Door: ANP