Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Arnhem start proef met samenwonen met behoud van beide uitkeringen

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 5 min
location_on [xx]km
Arnhemmers die een uitkering hebben kunnen straks samenwonen zonder dat direct gekort wordt op die uitkering. Normaal gesproken wordt de bijstandsuitkering bij samenwonen meteen aangepast van alleenstaand naar gehuwd. Bij wijze van proef gaat Arnhem het bedrag pas aanpassen als twee bijstandsgerechtigden 6 maanden samenwonen. Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Onzekerheid over de financiële gevolgen van samenwonen blijkt voor mensen een drempel. Door de aanpassing van de uitkering uit te stellen kunnen inwoners aan de nieuwe situatie wennen zonder dat er direct stress is over geld." Dit meldt de gemeente Arnhem.

Naast de proef met samenwonen, wijzigt het college ook de voorwaarden voor het toepassen van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat hoe meer volwassenen in een huis wonen, hoe lager de uitkering is per bewoner is. Door de krapte op de woningmarkt wonen jongvolwassenen echter vaak langer bij hun ouders. Voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongvolwassen tot 27 jaar, past Arnhem de kostendelersnorm niet langer toe. Jongvolwassenen tellen dan dus niet mee als kostendeler voor de uitkering van de bijstandsgerechtigde. Het college streeft ernaar om de nieuwe regels 1 juni te laten ingaan en loopt daarmee vooruit op landelijke wetgeving.

Tijdelijke opvang

Bij mensen die tijdelijk iemand in hun huis opvangen wil het college de kostendelersnorm ook niet opleggen. Dat kan gaan om een inwoner die een vluchteling onderdak biedt. Of om een inwoner die een familielid of kennis tijdelijk in huis neemt, bijvoorbeeld omdat diegene vanwege problemen met de gezondheid, na een ziekenhuisopname of door een crisis, tijdelijk niet in staat is om zelfstandig te wonen, of in verband met een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis. Het niet toepassen van de kostendelersnorm geldt in deze situaties voor een bepaalde tijd. Die regels worden nog uitgewerkt.

Motie december 2021

Met het aanpassen van de beleidsregels voor de kostendelersnorm en de proef samenwonen, komt het college tegemoet aan een motie die de gemeenteraad in december 2021 heeft ingediend. De komende tijd gaat het college de nieuwe beleidsregels verder uitwerken en implementatie voorbereiden. Arnhemmers met een uitkering krijgen vervolgens informatie over de nieuwe regels. Het streven is om de nieuwe regels op 1 juni te laten ingaan. Het college gaat op dit moment ook al flexibel om met de kostendelersnorm. Bij dreigende dakloosheid onder jongeren wordt deze bijvoorbeeld niet toegepast.

Door: Nationale Bouwgids

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.