Normal_warmteleveranciers_maken_geen_misbruik_van_maximumtarieven

Warmteleveranciers hebben hun tarieven voor 2022 fors verhoogd, maar zijn hierbij gemiddeld wel 18 procent onder het maximale variabele tarief. De verhoging van de tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de gestegen energieprijzen. Vier warmteleveranciers vragen wel het maximumtarief, maar doen dit alleen voor warmtenetten die helemaal met aardgas worden verwarmd. Voor gebruikers die zijn aangesloten op een warmtenet met andere bronnen, rekenen zij een lager tarief. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Leveranciers lijken zich hiermee op het eerste gezicht te hebben gehouden aan de oproep van de ACM om warmtetarieven niet onnodig te verhogen en de maximumtarieven niet te misbruiken door meer winsten te behalen.

“Bij het vaststellen van de maximumtarieven in december vorig jaar hebben we warmteleveranciers er op aangesproken hun tarieven alleen te verhogen als dit nodig is om gestegen kosten te dekken. Leveranciers hebben hun tarieven vanwege de hoge energieprijzen fors verhoogd, maar van misbruik door hogere winsten te behalen lijkt nu geen sprake. We blijven de leveranciers wel scherp in de gaten houden”, aldus bestuurslid Manon Leijten van ACM.

Door: Nationale Bouwgids